Proglašeno 70 lista, devet na dopuni

BEOGRAD, 24. maja 2010. (Beta) - Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić izjavio je u ponedeljak da će pripadnici 19 nacionalnih manjina 6. juna birati nacionalne savete koji će raditi na zaštiti i unapređenju prava svojih manjina posebno u oblasti obrazovanja, kulture, informisanosti i službene upotrebe jezika i pisma.

Čiplić je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije rekao da se za te izbore u posebne biračke spiskove upisalo 436.336 birača, od kojih će pripadnici 16 nacionanih manjina za svoje predstavnike u Naiconalnim savetima glasati neposredno, a tri posredno.

Prema rečima ministra, 16 nacionalnih manjina predalo je 81 listu od čega je 70 proglašeno, devet vraćeno da se dopuni, a dve su odbačene jer u roku nisu otklonile manjkavosti. Ministar je dodao da će oni glasati na 883 biračka mesta.

Hrvatska nacionalna manjina će elektorsku skupštinu odžati u Subotici, makedonska u Pančevu a slovenačka u Beogradu. Na neposredne izbore izaći će pripadnici albanske, aškalijske, bošnjačke, bunjevačke, bugarske, vlaške, grčke, mađarske, egipatske, nemačke, romske, rumunske, rusinske, slovačke, ukrajinske i češke nacionalne manjine.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.