Kukuruzno brašno – hrana generacija

Manifestacija „Kukuruzno brašno-hrana generacija“ održaće se u motelu „Rtanj-Balašević“ 13. avgusta od 08.00 – 11.00h. Manifestacije obuhvata takmičenja u pripremanju kačamaka, mamaljuge, kolješe, belmuža, palente, raznih proja i pita, kao i drugih slanih i slatkih proizvoda od kukuruza i kukuruznog brašna.

Propozicije takmičenja:
– pravo učešća na takmičenju imaju profesionalni kuvari, domaćice i gradjani kojima je hobi pripremanje jela narodne tradicionalne kuhinje
– materijal i posude za pripremu i prezentaciju donose sami učesnici
– mesto pripreme pod jednakim uslovima obezbedjuje domaćin
– takmičari su dužni da odvoje uzorak žiriju za ocenu, a ostatak se služi gostima, odnosno postiocima

Stručni žiri ima predsednika i dva člana, od kojih je jedan zapisničar. Žiri ocenjuje:
– termičku obradu
– ukus
– izvornost kod tradicionalnih jela
– kreativnost i originalnost kod novih jela

Broj bodova za svaki pojedinačni element iznosi od 5 do 20 bodova.

Ocena za izražavanje kroz rangiranje:
I nagrada: 50-55 bodova
II nagrada: 40-50 bodova
III nagrada: 30-40 bodova

Za isti broj bodova nagrade se mogu deliti. Nagradjenim takmičarima se dodeljuju diplome i nagrade, a ostalim zahvalnice za učešće.

Prijave se vrše do 10. avgusta na adrese: 
– PRSC T.A. Balašević, ul. Miška Kranjca 17a, 11090 Beograd-Rakovica, tel/faks: 011/ 3510 920, e-mail: scbalas@eunet.yu, www.balasevicrtanj.com ili
– Т.А. Motel „Rtanj-Balašević“, Magistralni put bb, 10370 Boljevac, tel: 030/ 63 088, 63 316 (kontakt osobe Marina, Milica ili Snežana)