#InnovationTalk2018 - Alen Šeranić: Razvoj visokotehnoloških i veoma konkurentnih kompanija podrazumeva specijalizaciju i ulaganja u istraživanje i razvoj

Regionalna konferencija o inovacijama, Innovation Talk 2018, održaće se u četvrtak 29. novembra 2018. godine, u Kombank dvorani, u Beogradu (ul. Dečanska 14), sa početkom u 10 časova.

Konferenciju organizuje Color Media Communications, pod pokroviteljstvom Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije.

Regionalna konferencija Innovation Talk 2018 okupiće, na jednom mestu, sve relevantne aktere regionalnog inovacionog ekosistema. Kako bi jedna država bila inovativna i razvijala nove tehnologije, neophodno je izgraditi stabilan i efikasan inovacioni ekosistem. Konferencija Innovation Talk 2018 će doprineti stvaranju povoljnog poslovnog i inovacionog ambijenta, naročito kroz povezivanje i otvaranje novih mogućnosti saradnje između regionalnih aktera. U sklopu konferencije, održaće se Ministarski panel čiji će učesnici biti regionalni ministri zaduženi za inovacije, razvoj, nauku, istraživanja, privredu i druge srodne oblasti. Govornici će u okviru programa izložiti svoje digitalne agende, projekte i primere međusobne saradnje, dajući na taj način pozitivan primer i podršku za dalji razvoj saradnje različitih grupa učesnika inovacionog ekosistema na nacionalnom i međunarodnom nivou.

U panelu "Inovacije, pogled sa Balkana" učestvovaće i Alen Šeranić, Ministar za nauku i tehnologiju Republike Srpske,  sa kojim smo razgovarali u susret konferenciji:

Na koji način su digitale tehnoligije promenile način komunikacija u državnom sektoru i da li su uticale na ubrzanje poslovanja?

- Vlada Republike Srpske prepoznala je važnost informacionih tehnologija kroz Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja. Želimo da, i u saradnji sa privatnim kompanijama, identifikujemo potencijal za izvoz usluga iz IT sektora. Republika Srpska je napravila značajne iskorake u stvaranju podsticajnog poslovnog okruženja, posebno u segmentu usklađivanja sa standardima Evropske unije. Pored toga, Vlada Republike Srpske podržava rad poslovno-tehnološkog inkubatora Inovacioni centar Banja Luka, čiji stanari su uglavnom iz IT sektora. Sada možemo da govorimo da Banja Luka, a nadam se uskoro i još neki gradovi, poprimaju obrise tzv. softver gradova koji će postati prepoznatljivi po atraktivnim izvoznim proizvodima na svjetsko tržište.

Kako vidite trenutnu situaciju u tehnološkom napretku u regionu, da li i koliko zaostajemo za ostalim evropskim zemljama?

- Tu treba mnogo da se radi i organizaciono, i legislativno, i planski. S tim što nosilac tog razvoja ne može da bude samo Ministarstvo nauke i tehologije nego i druga ministarstva u Vladi Republike Srpske. Nauka je u svim sferama života. Najvažnije je unaprijediti kvalitet naučnoistraživačkog rada, a kada se to uradi dobija se internacionalna vidljivost koja je vrlo važna jer onda imate mogućnost da vas drugi pozivaju da radite u raznim naučnositraživačkim timovima, da učite, a to ima i politički i društveno-ekonomski značaj i možemo da doprinesemo zamahu u ovoj oblasti u Republici Srpskoj.

Kakvi su planovi vašeg ministarstva u narednih 5 godina kada je u pitanju primena inovativnih tehnologija?

- O informaciono-komunikacionim tehnologijama potrebno je razmišljati kao ozbiljnoj privrednoj grani koja može – u podsticajnom poslovnom okruženju – stvoriti proizvode ili usluge za svjetsko tržište. Republika je napravila značajne pomake u stvaranju adekvatnog poslovnog okruženja. Pravni okvir je u značajnoj mjeri usklađen sa zahtjevima Evropske unije, funkcionišu Agencija za informaciono društvo Republike Srpske i JU Akademska i istraživačka mreža Republike Srpske – SARNET, a 2016. godine osnovan je i Majkrosoft inovacioni centar (MIC) u saradnji sa kompanijom Majkrosoft. Ipak, potrebno je učiniti dodatne napore u razvoju IKT sektora, naročito u oblasti ljudskih resursa. Uprkos izraženoj potražnji za stručnjacima u ovoj oblasti, na tržištu nema dovoljno kvalifikovanih radnika bez kojih nije moguće napraviti potrebne iskorake u ovoj oblasti. Istraživanja pokazuju da je IKT sektor blisko povezan sa inovativnošću u ostalim oblastima, odnosno korišćenje ljudskih i tehnoloških IKT resursa ima direktan uticaj na razvoj inovativnog okruženja. Softver sve više postaje sastavni dio netehnoloških proizvoda i procesa, što će u eri „interneta stvari“ i „interneta svega“ postati još važnije.
U okviru odgovora na postavljeno pitanje još treba pomenuti pojam pametne specijalizacije. Naime, razvoj visokotehnoloških i veoma konkurentnih kompanija podrazumijeva specijalizaciju i ulaganja u istraživanje i razvoj. Kroz pametnu specijalizaciju podstiče se saradnja određenih segmenata privrede sa naučnoistraživačkim organizacijama u skladu sa postojećim kapacitetima, planovima i strategijama razvoja, te očekivanim kretanjima na svjetskim tržištima. Ako se ispravno koristi, pametna specijalizacija može poslužiti za prepoznavanje naših potencijala i izgradnji privrednih grana u nastanku koje mogu poslužiti širem brendiranju Republike. Ključan element kohezione politike EU do 2020. godine jeste pametna specijalizacija jer utiče na nivo potrošnje i podsticanje istraživačkih i inovacionih aktivnosti. U kontekstu Republike Srpske, fokus je na visokoprofitnim i brzorastućim granama privrede.

Navedite nam nekoliko projekata koje ste realizovali u prethodnom periodu, a koja su bila značajna za privredni rast i održivo poslovanje?

- Glavni zadatak Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske je usmjeravanje, nadgledanje, podsticanje i podržavanje razvoja naučnoistraživačkog, visokoškolskog i tehnološko-razvojnog sektora. Ovo je zapravo osnova društveno-ekonomskog i humanog napretka i faktori ostvarenja pretpostavki razvoja društva baziranog na znanju u Republici Srpskoj. Za razvoj nauke u tehnologije u Republici Srpskoj Ministarstvo je tokom prethodne četiri godine kroz svoje programske i projektne aktivnosti, izdvojilo oko sedam miliona KM, dok je posredstvom Fonda "Dr Milan Jelić" od 2007. godine za podršku mladim talentovanim studentima uloženo oko 10 miliona KM.
Prioritet u radu Ministarstva je stvaranje uslova za unapređenje nauke kroz povećanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada, podizanje nivoa saradnje nauke i privrede, te podrška mladim talentovanim istraživačima. Način da se to ostvari je realizacija ideje `Pet I`, čiji koncept sadrži pravce u kojima nauka treba da se razvija, a to su -
institucionalnost, internacionalizacija, interdisciplinarnost, izvrsnost i inovativnost.

Prisustvo na konferenciji je besplatno, svi zainteresovani registraciju mogu izvršiti putem mejla rsvp@communications.rs, ili se mogu prijaviti preko aplikacione forme na zvaničnom sajtu događaja  innovationtalk.rs. Neophodna je prethodna registracija da biste prisustvovali događaju.

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.