#InnovationTalk2018 - Momir Đekić: Predvodnici tehnoloških promena u ovom trenutku su kompanije koje imaju veliku bazu korisnika

Regionalna konferencija o inovacijama, Innovation Talk 2018, održaće se u četvrtak 29. novembra 2018. godine, u Kombank dvorani, u Beogradu (ul. Dečanska 14), sa početkom u 10 časova.

Konferenciju organizuje Color Media Communications, pod pokroviteljstvom Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije.

Regionalna konferencija Innovation Talk 2018 okupiće, na jednom mestu, sve relevantne aktere regionalnog inovacionog ekosistema. Kako bi jedna država bila inovativna i razvijala nove tehnologije, neophodno je izgraditi stabilan i efikasan inovacioni ekosistem. Konferencija Innovation Talk 2018 će doprineti stvaranju povoljnog poslovnog i inovacionog ambijenta, naročito kroz povezivanje i otvaranje novih mogućnosti saradnje između regionalnih aktera. U sklopu konferencije, održaće se Ministarski panel čiji će učesnici biti regionalni ministri zaduženi za inovacije, razvoj, nauku, istraživanja, privredu i druge srodne oblasti. Govornici će u okviru programa izložiti svoje digitalne agende, projekte i primere međusobne saradnje, dajući na taj način pozitivan primer i podršku za dalji razvoj saradnje različitih grupa učesnika inovacionog ekosistema na nacionalnom i međunarodnom nivou.

U panelu "Korporacije i inovacije" učestvovaće i Momir Đekić, Head of Software Development, TeleGroup Srbija, sa kojim smo razgovarali u susret konferenciji:

Koliko je srpska privreda odmakla u digitalnoj transformaciji?

- Pitanje trenutnog „pređenog puta“ domaće privrede u procesu digitalne transformacije se može posmatrati iz dva ugla. Iz jednog, jasno je da u državi koja tehnološki zaostaje za svetom koji diktira promene ne možemo očekivati astronomske brojke u ovom domenu. Ipak, uprkos svojoj relativno skromnoj situaciji u svetskim okvirima, Srbija je uspela, za objektivno kratko vreme, da zabeleži rast u pružanju IT usluga, prvenstveno softvera, stranim naručiocima. To govori u prilog tezi da je digitalna revolucija globalnog karaktera, te da su prilike jednako prisutne u Srbiji koliko i u razvijenom inostranstvu. Sa druge strane, postoji veliki broj domaćih kompanija koje su još uvek zaokupljene procesima informatizacije i digitalizacije svojih poslovnih procesa, što umanjuje njihove raspoložive resurse (pre svega ljudske) za proces digitalne transformacije.

U kojim oblastima je kompanijama najčešće potrebna vaša pomoć?

- Za početak, važno je istaći da su procesi digitalne transformacije usmereni istim ciljevima kao i druge poslovne usluge, a to su: povećanje prihoda i profita, smanjenje troškova, povećanje zadovoljstva kupaca/partnera i povećanje operativne efikasnosti. Naša uloga, kao konsultanata za digitalnu transformaciju, zapravo je u osnaživanju kompanija za procese uspostavljanja i upravljanja inovacijama, adaptacije ili promene poslovnih modela, uvođenje novih proizvoda ili usluga, a sve uz pomoć tehnologije kao alata. Dodatno, naš je zadatak da im prikažemo promene u lancima vrednosti bliskih im industrija, koje ukazuju na izazove sa kojima će se u veoma skoroj budućnosti suočiti. Priprema za te izazove će im omogućiti bolju startnu poziciju u vremenu koje dolazi.

Da li je moguće izdvojiti sektore privrede koji su predvodnici tehnoloških promena? Ko su vaši ključni klijenti?

- Predvodnici tehnoloških promena u ovom trenutku su kompanije koje imaju veliku bazu korisnika. Kako smo iz sveta u kome je epicentar bila kompanija, njeni proizvodi i usluge, prešli u svet korisnika, njihovih potreba i težnji, stvorio se vakuum u kome manje, agilnije i prilagodljivije organizacije osvajaju bolje tržišne pozicije. Oni koji brže i kvalitetnije reše izazove svojih korisnika i pruže im okruženje u kom se osećaju sigurno – brže će i napredovati. Oni koji, pak, to ne budu učinili, brzo će biti u situaciji u kojoj će im pomoć biti neophodna. Naši ključni klijenti su one kompanije koje su prepoznale potrebu da se ranije okrenu potrebama korisnika i adaptiraju ili u potpunosti promene poslovne modele svog delovanja. Tu su banke i osiguranja, maloprodajni lanci i kompanije proizvodnog sektora.

Na koji način FinTech kompanije utiču na transformaciju finansijskog tržišta?

- Kompanije koje posluju u svetu finansijskih tehnologija (FinTech) su, objektivno posmatrajući, verovatno najbolji predstavnici tehnoloških poremećaja tradicionalnih industrija. Promene u demografskoj strukturi planete su kao pivotalni tržišni segment etablirale korisnike prenosnih uređaja – pametnih telefona. Njihove navike i potrebe zahtevaju drugačiji pristup finansijskim uslugama od onog koji je decenijama unazad bio građen u finansijskoj industriji. Velike investicije u postojeći poslovni model finansijske industrije su učinile finansijske organizacije poprilično inertnim, što je uslovilo proces tehnoloških poremećaja. Manje i agilnije tehnološke kompanije, koje su se fokusirale na pružanje naprednih i modernih finansijskih usluga na pametnim telefonima i personalnim računarima, bez potrebe za odlaskom u banku, brzo su zauzele snažne pozicije za rast. Iako su u prvoj fazi finansijske institucije pokušavale da zaustave njihov rast, u poslednjih nekoliko godina postaje jasno da su promene neizbežne i mnoge banke i osiguravajuće kompanije danas prave partnerstva sa FinTech kompanijama, akviziraju ih, ili inkubiraju njihov rast u finansijskim inkubatorima.

Prisustvo na konferenciji je besplatno, svi zainteresovani registraciju mogu izvršiti putem mejla rsvp@communications.rs, ili se mogu prijaviti preko aplikacione forme na zvaničnom sajtu događaja  innovationtalk.rs. Neophodna je prethodna registracija da biste prisustvovali događaju.

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.