Lanjski izvoz lekova premašio 100 miliona dolara

Srbija je, s obzirom na tranzicioni proces kroz koji prolazi, finansijski ograničena pa i na tržištu lekova, kao i u većini evropskih zemalja, jača ponuda generičkih preparata.
Generički lekovi moraju biti korisni, bezbedni i podjednako efikasni kao inovativni lekovi, a o tome se u Srbiji stara zakonska regulativa i Agencija za lekove Srbije, koji moraju poštovati sve propisane standarde pri procesu registracije i puštanja leka u promet. 

Zamena originalnih − skupljih lekova, generičkim − jeftinim lekovima, može dovesti do velikih ušteda, pa je zato i stalni predmet analiza Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Farmaceutska industrija u Srbiji je „generička“ industrija, jer se u našoj zemlji proizvode samo generički lekovi, ističe dr Dragomir Marisavljević, predsednik Grupacije domaćih proizvođača lekova. Generički lekovi su ravnopravni na tržištu sa originalnim, jer sadrže efikasne i bezbedne supstance, kao i originalni lekovi, samo ih pravi druga fabrika i pušta u promet posle isteka patentne zaštite. Razlika između pojedinih generičkih proizvođača je u tome da kvalitetni domaći proizvođači visokosofisticiranu tehnološku proizvodnju, zajedno sa patentima o lekovima, kupuju od „originatora“, ili je sami razvijaju. Unapređenje postojeće formulacije leka je takođe skup postupak, a tu privilegiju imaju samo najveći domaći proizvođači lekova.
Činjenica da je Srbija 2006. godine izvezla lekova u vrednosti od preko 100 miliona dolara na tržište Rusije, Evrope, Bliskog istoka, severne Afrike i drugih država, ukazuje na poverenje u kvalitet naših lekova, kaže Marisavljević. („Pregled“)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.