Predstavljen prvi digitalni vodič za bezbednost dece na Internetu

Većina dece se sa digitalnim uređajima susreće u uzrastu od četiri godine. Deca mlađeg osnovnoškolskog uzrasta počinju da koriste kompjuter i telefon sa približno pet godina, mlađi od pet godina već u trećoj godini života, dok dve trećine roditelja i vaspitača nema dovoljno znanja i veština da ih zaštiti od mogućih zloupotreba, pokazalo je istraživanje nastalo u okviru projekta "Bezbedan internet za celu porodicu" koji su pokrenuli UNICEF i Telenor, a sprovode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Užički centar za prava deteta. Na osnovu istraživanja sačinjen je prvi digitalni vodič za bezbednostdecena internetu u Srbiji pod nazivom "Deca i internet – pametno od početka". Vodič je namenjen roditeljima/starateljima, vaspitačima i učiteljima dece uzrasta od četiri do osam godina, deci i svima koji učestvuju u njihovom obrazovanju i vaspitanju, sa ciljem informisanja i pružanja podrške deci predškolskog i mlađeg školskog uzrastada bezbednoi konstruktivno koriste digitalne uređaje i internet. U okviru projekta je razvijena i serija crtanih filmova namenjena najmlađima.

- Deca počinju da koriste digitalne uređaje i internet u sve ranijem dobu. Istovremeno, roditelji, vaspitači i učitelji nemaju dovoljno znanja i veština da decu usmere na korišćenje digitalne tehnologije na konstruktivan način, i kako da im pomognu da budu bezbedni na internetu. Ovaj digitalni vodič im nudi mnoštvo konkretnih saveta, kao i rečnik za digitalno doba, a deci su dostupni edukativni crtani filmovi, kao i mogućnost da kroz kviz provere svoje znanje iz digitalne pismenosti - istakla je Ređina De Dominićis, direktorka UNICEF-a u Srbiji. Ona je posebno zahvalila kompaniji Telenor koja je partner UNICEF-a tokom niza godina u naporima da se stvori bezbedno digitalno okruženje za decu.

Vesna Nedeljković, pomoćnica ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, podsetila je da je ovo ministarstvo 2017. godine razvilo "Okvir digitalnih kompetencija nastavnika" koji služi kao okvir za rad na osnaživanju digitalnih kompetencija nastavnika.

- U ovom našem digitalnom svetu, naš izazov je dvostruk: kako pružiti maksimalnu korist interneta za svako dete i ublažiti štetu koja može nastati zbog nasilja na internetu. Jedan od prioriteta ministarstva je razvoj digitalne pismenosti i digitalne kompetencije dece kako bi ona bila informisana, angažovana i bezbedna na mreži, i kako bi koristila digitalne tehnologije na kvalitetan način i za učenje - rekla je Vesna Nedeljković.

Privatni sektor, posebno iz oblasti tehnologije i telekomunikacija, ima posebnu odgovornost i jedinstvenu mogućnost da oblikuje uticaj digitalne tehnologije na decu. Kompanija Telenor, dugogodišnji partner UNICEF-a, je jedan od najboljih primera.

- U Telenoru, strateški se bavimo temom bezbednog korišćenja internetа i digitalnih tehnologija od strane dece i mladih. Od 2012. godine do danas, edukovali smo više od 35.000 dece o bezbednom ponašanju na internetu, uz snažnu podršku Vlade, UNICEF-a i brojnih partnera. Digitalni vodič koji smo danas lansirali pruža praktično znanje i dostupno je svakom roditelju, nastavniku i detetu u samo nekoliko klikova. Verujemo da će predstavljati dobar osnov za bezbedno i pozitivno digitalno okruženje za decu i porodice u Srbiji - izjavio je Majk Mišel, generalni direktor Telenora Srbija.

Digitalni vodič za bezbednost dece na internetu biće korišćen uškolama i predškolskim ustanovama, kao i udruženjima roditelja i vaspitača širom Srbije. Dostupan je svim zainteresovanim roditeljima na linku digitalni-vodic.ucpd.rs.

- Prava deteta garantovana UN Konvencijom o pravima deteta važe i u digitalnom svetu, kao i obaveze države i odraslih da omoguće deci da ostare i uživaju svoja prava. Vodič koji smo razvili daje doprinos zaštiti i ostvarivanju prava detetakoja su, u ovoj četvrtoj digitalnoj revoluciji, u velikom izazovu. Prvenstveno, to se odnosi na pravo deteta na zaštitu od nasilja i diskriminacije, zaštitu od štetnih i neprimerenih sadržaja, zaštitu privatnosti, ali i prava na slobodu izražavanja i dostupnost informacija koje su značajne za dečji razvoj, pravo na kvalitetno obrazovanje, igru, slobodno vreme i kulturne aktivnosti - poručila je Jelena Žunić Cicvarić iz Užičkog centra za prava deteta.

O UNICEF-u

UNICEF promoviše prava i dobrobit svakog deteta, kroz sve aktivnosti koje radimo. Zajedno sa partnerima, radimo u 190 zemalja i teritorija da bi se obećanja prevela u praktičnu akciju, sa posebnim naglaskom na dosezanje najranjivije i isključene dece, a za dobrobit sve dece, bilo gde da žive.

Za više informacija o UNICEF-u posetite: www.unicef.rs

Izvor: Promo
Foto: Promo

Pogledajte još