Novi „aršin“ za državne pare

Stalna konferencija gradova i opština, uz brojne predloge i sugestije za njegovu popravku, pozitivno je juče ocenila novi zakonski projekat o javnim nabavkama u kojem je, da podsetimo, više od dve trećine odredbi postojećeg zakona izmenjeno, koliko zbog uočenih nedostataka i slabosti u sadašnjim propisu toliko i zbog potrebe da se ova problematika uskladi sa novim aršinima koji odskoro važe i u EU. 

Kako je najavio državni sekretar u Ministarstvu finansija dr Slobodan Ilić, očekuje se da novi zakon bude usvojen u Skupštini do kraja novembra, a oko osam podzakonskih akata do kraja godine. Odgovorniji odnos prema trošenju javnih finansijskih sredstava i stvaranje bitnih uslova za budžetske uštede, jačanje konkurentnosti i antikorupcijskog mehanizma u sistemu javnih nabavki, njegova veća transparentnost, uz veći „angažman“ i privatnog sektora − osnovni su ciljevi donošenja novog zakona na koje je i posebno skrenuo pažnju državni sekretar, naglašavajući da je Srbiji ovaj propis potreban i radi ispunjavanja uslova koji nas približavaju EU.
Od donošenja prvog zakona 2002. do sada, kako je naglasio dr Ilić, u Srbiji je ostvaren pozitivan razvoj u sistemu javnih nabavki što je potvrđeno uštedom od oko 300 miliona dolara. Srbija, prema rečima dr Ilića, ima 12.000 naručilaca, 80.000 ponuđača i 250.000 ugovora o javnim nabavkama godišnje, čija vrednost dostiže 1,7 milijardu dolara. Međutim, za razliku od EU gde javne nabavke čine 30 odsto javne potrošnje, odnosno oko 16 procenata BDP−a, kod nas je to 11. Novim zakonom je predviđeno značajno smanjenje troškova oglašavanja i prelazak na elektronsko, koje je besplatno za razliku od onog koje nude štampani mediji, što će znatno unaprediti sam postupak, istakao je dr Ilić. Međutim, upravo oko tih novina bilo je juče primedbi predstavnika pojedinih opština i gradova, budući da sve one nisu elektronski adekvatno još umrežene. 

Pozitivno je ocenjena i činjenica da su sada adekvatnije redefinisani uslovi za primenu restriktivnog postupka i da će sada lakše biti prepoznavani slučajevi na koje bi trebalo primeniti taj postupak, a podršku su dobile i odredbe koje će doprineti efikasnijem funkcionisanju sistema javnih nabavki, kao i one koje će bitno smanjiti mogućnost ograničenja konkurencije. To isto važi i za novi sistem kontrole postupaka sa pogađanjem koji je unapređen i usklađen sa međunarodnim standardima, kao i za poboljšanja koja se odnose na zaštitu prava ponuđača. („Pregled“)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.