Preispitati raskid privatizacije Tehnohemije

BEOGRAD, 22. septembra 2010. (Beta) – Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije zatražio je u sredu da se preispita odluka Agencije za privatizaciju o raskidu ugovora o prodaji beogradskog preduzeća Tehnohemija jer je kupac ispunio sve ugovorene obaveze.

Tehnohemija je prodata na aukciji krajem 2003. godine za 280 miliona dinara konzorcijumu na čelu sa Veljkom Žižićem. Kupac je imao mogućnost da cenu isplati u šest godišnjih rata i obavezu da investira oko 29 miliona dinara.

U dopisu premijeru Mirku Cvetkoviću Savet je naveo da je do raskida ugovora kupac isplatio pet dospelih kao i pola šeste rate, pre roka dospeća, i investirao duplo više nego što je ugovoreno, 60 miliona dinara, ali mu je Agencija nametnula nove investicione obaveze i 6. novembra raskinula kupoprodajni ugovor.

“Ovaj slučaj nije ni prvi, ni jedini koji jasno ukazuje da jedan od najvećih izvora korupcije u privatizaciji u Srbiji potiče iz činjenice da je Agencija za privatizaciju ta koja istovremeno i sprovodi i kontroliše proces privatizacije”, smatra Savet.

Savet je ukazao da se veći deo nekretnina Tehnohemije nalazi na atraktivnoj lokaciji, u blizini Luke Beograd, obuhvaćenoj promenama Generalnog urbanistickog plana Beograda kojima je izmenjena namena oko 70 hektara zemljišta u Luci Beograd.