Romi sve više uključeni u društvo

BEOGRAD, 23. septembra 2010. (Beta) – Srbija je postigla napredak u uključivanju romske populacije u društvo, ali nastojanja da se Romi izjednače sa ostalim građanima neće biti prekinuta, rečeno je danas u Beogradu na konferenciji o jačanju međusektorske saradnje i unapređenju inkluzije Roma.

Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić rekao je da najnoviji pokazatelji potvrđuju napredak u uključivanju Roma u društvo, ali da je to daleko od onoga što bi trebalo da bude preduzeto kako bi Romi imali ravnopravan status.

Šef Delegacije Evropske komisije u Beogradu Vensan Dežer rekao je da je Evropska unija do sada obezbedila 50 miliona evra za pomoć Vladi Srbije u sprovođenju programa uključivanja romske populacije u društvenu zajednicu.

Dežer je rekao da je taj novac bio namenjen poboljšanju obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalnih pitanja, zapošljavanja, kao i uključivanju izbeglih i raseljenih u društvo.