PTT jedini obavlja usluge ne celoj teritoriji

BEOGRAD, 24. septembra 2010. (Beta) – Republička agencija za poštanske usluge odobrila je licencu za obavljanje poštanskih usluga na celoj teritoriji Srbije po pristupačnim cenama i pod jednakim uslovima za sve korisnike jedino Javnom preduzeću PTT saobraćaj “Srbija”.

RAPUS je od početka godine je izdao 18 odobrenja za obavljanje poslova prijema, prerade, prevoza i uručenja ekspres pošiljaka, kao i paketa u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju. U toku je obrađivanje još deset zahteva, navodi se u saopštenju za javnost.

U saopštenju je ukazano i da pojedina pravna lica, kao što su transportna preduzeća i privatni preduzetnici, pored osnovne delatnosti kojom se bave, obavljaju kurirske i druge poslove iz oblasti poštanske delatnosti i na taj način prave prekršaj koji je u suprotnosti sa Zakonom o poštanskim uslugama.