Sporiji pad broja zaposlenih u Srbiji

Pad broja zaposlenih radnika u preduzećima usporen je između septembra 2006. i marta 2007. u odnosu na prethodni šestomesečni period, pokazala su istraživanja „Kvartalnog monitora“. 
Za to je najzaslužnija prerađivačka industrija, koja čini oko 28 odsto ukupne zaposlenosti. U prerađivačkoj industriji zaposlenost je pala za oko 10.000 radnih mesta, a u prethodnom šestomesečnom periodu za 23.000. To smanjivanje pada zaposlenosti dešava se istovremeno sa rastom prerađivačke industrije od preko osam odsto u prvom kvartalu 2007. Najznačajniji pad zaposlenosti zabeležen je u sektoru vađenja ruda i kamena, i on od septembra 2006. do marta 2007. iznosi oko 6.000 radnih mesta. 
Osetan pad zaposlenosti vidljiv je i u građevinarstvu − oko 3.000 poslova manje u odnosu na mart prošle godine, što je iznenađujuće, s obzirom na procenu da je međugodišnja realna stopa rasta građevinarstva u prvom tromesečju ove godine bila između 35 i 45 odsto.
Zaposlenost je takođe, između marta i septembra, opala za oko 3.000 radnih mesta ili za 4,4 odsto u sektoru poslova sa nekretninama. Najveći porast zaposlenosti ostvaren je u trgovini − oko 5.000 novih radnih mesta, ili 2,6 odsto, što je sigurno izazvano ubrzanjem rasta trgovine na malo, gde je međugodišnja stopa skočila sa 7,7 odsto u septembru 2006. na 30 odsto u martu ove godine.(„Pregled“)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.