Registarske oznake za 74 mesta u Srbiji

BEOGRAD, 30. septembra 2010. (Beta) – Registarske oznake imaće 74 opštine i grada u Srbiji, saobraćajne dozvole izgledaće poput novih ličnih karata, a registracija neće morati da se produžava isključivo na šalterima MUP-a, propisano je novim pravilnikom koji će početi da se primenjuje 1. januara 2011. godine.

Nove tablice će biti veće nego sadašnje, dimenzija 520,5×112,9 milimetara, sa oznakom Srbije “SRB”, dvoslovnom latiničnom oznakom grada, crvenim štitom sa četiri ocila, ispod kojeg je ćirilićna oznaka grada odnosno registarskog područja i sa kombinacijom brojki i slova. Između brojki i slova, za koja su predviđene dve poslednje pozicije je crtica. Koristiće se svih 30 latiničnih slova, kao i slova X, Y i W.

Taksi vozila imaće na dve poslednje pozicije tablice oznaku TX.

Vlasnik vozila moći će da odabere slova, ili kombinaciju brojki i slova, pod uslovom da značenje znakova nije “provokativno, nemoralno ili suprotno pravnom poretku”. Za takve tablice plaćaće se posebna naknada u iznosu koji treba da odredi Vlada.