Urgentna tačka IPU: Problem klimatskih promena

Za vreme generalne debate “Uloga i mehanizmi parlamenata u jačanju međunardnog prava i doprinosa regionalne saradnje“ održano je glasanje o “urgentnoj tački“ Interparlamentarne unije. Urgentna tačka predstavlja određeni problem za koji je potrebna hitna akcija.

Bilo je četiri predloga za urgentnu tačku. Prvi predlog je podnela delegacija Indije, drugi zajednički delegacije Francuske, Velike Britanije, Nemačke, Meksika i Egipta. Još dva predloga su podneta neposredno pred početak debate, a podnosioci su bili Turska, odnosno Peru.

S obzirom na to da je bilo više predloga, predsedavajuća Gabrijel Kuevas Baron dozvolila je svakoj delegaciji da u najviše tri minuta obrzlože svoj predlog.

Šaši Tenur, indijski predstavnik, objasnio je da se Indija zalaže da urgentna tačka bude donošenje Rezolucije o rešavanju klimatskih promena, koji bi akcenat stavila na efikasna rešenja protiv visokih temperatura i efekta staklene bašte. Zaključio je da je potrebno da razvijene države najviše pomognu oko rešavanja ovog globalnog problema.

Predlog Francuske, Velike Britanije, Nemačke, Meksika i Egipta se odnosio na prekidanje sukoba u Siriji. Smatraju da to postaje veliko međunarodno pitanje. Naglašeno je da Francuska ne podržava terorizam i da sve međunarodne organizacije, uključujući i IPU, moraju da osude ofanzivu Turske u Siriji, jer to može dovesti do neprocenljive humanitarne katastrofe i predstavlja pretnju po međunarodnu bezbednost.

Podvučeno je da je potrebno braniti međunarodno pravo i da je to dužnost svih. Turska se suprotstavila ovakvom izlaganju, turska predstavnica je naglasila da ta zemlja, još od 2018, poziva predsednika Francuske, nemačku kancelarku i ruskog predsednika na pregovore o Siriji.

Treći predlog je bio upravo predlog Turske pod nazivom “Dvostruki aršini zapadnih zemalja u suzbijanju terorizma, naročito u Siriji“. Njihov predstavnik, Mustafa Semtop, govorio je kako su svuda oko nas dvostruki aršini koji proizvode države sa hegemonističkim težnjama.

Ponovljeno je kako Francuska podržava terorističke grupe u Siriji i “da to nije nikakva novost, jer je Francuska već slične stvari radila u Novoj Kaledoniji“. Svoje izlaganje je zaključio prognozom da će potlačeni ipak na kraju pobediti. Francuska je odgovorila da "ne podržava terorizam, već isključivo međunarodno pravo“.

Poslednji predlog je uputila delegacija Perua, koji se odnosio na suspednovanje Kongresa u toj zemlji. Njihov predlog se našao pod naslovom “Hitan apel za ponovno uspostavljanje predstavničke demokratije u Peruu“. Govornica Hose Marija Bartal je ukazala na loše stanje demokratije u toj zemlji i kako od 30. septembra tekuće godine parlament ne radi.

Po završetku izlaganja predlagača pristupilo se glasanju. Da bi određeni predlog postao urgentna tačka potrebno je da dobije dvotrećinsku većinu, a ukoliko dva ili više predloga imaju potrebnu većinu, onda se gleda koji je dobio više glasova “za“.

Trebalo bi napomenuti da je predstavnik srpske delegacije Vladimir Orlić glasao za predlog Indije o rešavanju problema klimatskih promena, dok je kod ostalih predlog bio uzdržan.

Nakon glasanja utvrđeno je da predlog Indije o rešavanju problema klimatskih promena i predlog Francuske, Velike Britanije, Nemačke, Egipta i Meksika, koji se odnosio na prekid sukoba u Siriju, imaju potrebnu dvotrećinsku većinu.

Međutim, prvi predlog je imao više glasova “za“ 809 naprema 678, koliko je skupio drugi predlog, tako da je IPU za urgentnu tačku 141. zasedanja izglasao predlog koji se odnosi na rešavanje problema klimatskih promena, čiji je predlagač bila Indija.

Sutra pre podne, od 9.00 do 10.00, biće održana rasprava o urgentnoj tački.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.