Vlada izmenila Zakon o privatizaciji

Vlada Srbije usvojila je juče Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, kojim se predviđa završetak prodaje društvenih preduzeća do kraja 2008. godine, saopštila je srpska Vlada. Usvojenim predlogom je predviđeno da preduzeća koja ne nađu kupce do kraja sledeće godine budu prodata putem stečaja. Tim zakonskim aktom je predviđeno i da se u slučaju raskida ugovora sa prvorangiranim ponuđačem na tenderu ne raspisuje novi konkrus već da se započinju pregovori sa drugorangiranim ponuđačem. 

Ta izmena je uvedena nakon što su uočeni pravni propusti prilikom prvog tendera za prodaju Rudarsko−topioničarskog basena „Bor“. Najvažnija uvedena novina u zakonu tiče se pooštravanja kriterijuma za učešće kupaca na aukcijama. Ubuduće, pravo učesća neće imati fizička lica koja su osuđivana za krivična dela protiv života i tela, protiv imovine i protiv privrede. Zabrana učešća na aukcijama odnosiće se i na osobe koje su osuđivane za krivična dela protiv službene dužnosti, protiv zdravlja ljudi, protiv javnog reda i mira, a za koja je zaprećena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna.(„Pregled“)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.