Akcije „Tigra“ - 309 miliona

Fabrika gume i gumenih proizvoda „Tigar“ objavila je juče javni poziv za dokapitalizaciju u vrednosti 309,32 miliona dinara, u običnim akcijama s pravom glasa. „Tigar“ izdaje 257.769 običnih akcija s pravom glasa nominalne vrednosti po 1.200 dinara. Akcije se nude po ceni od 2.222 dinara, a cena je utvrđena na osnovu prosečne ponderisane cene „Tigra“ na Beogradskoj berzi u periodu od 8. jula do 8. oktobra ove godine, navodi se u Skraćenom prospektu za izdavanje akcija sa javnim pozivom, koji je objavljen u dnevnom listu „Politika“. Akcijama „Tigra“ danas se trguje po ceni od 2.049 dinara, što je 34 dinara manje nego juče, kada je cena na zatvaranju tržišta iznosila 2.084 dinara. Od 8. aprila do 8. oktobra cena akcija „Tigra“ bila je u rasponu od 2.133 dinara, koliko je iznosila 12. septembra do 3.138, koliko je iznosila 19. aprila. 

Postojeći akcionari imaju preče pravo upisa i akcije dobijaju po ceni od 2.000 dinara, sa popustom od 10 odsto. Za njih je poziv otvoren od 25. oktobra u 9 časova do 14. novembra u 15 časova, dok je za ostale investitore i akcionare koji su već iskoristili preče pravo upisa poziv otvoren od 15. novembra u devet sati do 28. novembra u 15 sati. Akcije se upisuju u EFG banci. Ovo je peta emisija akcija, koja se realizuje na osnovu odluke Skupštine akcionara od 8. juna 2006. godine o dokapitalizaciji do 25 odsto ukupnog broja akcija u roku od pet godina. 

Prikupljena sredstva koristiće se za investicione projekte koji su opisani u Osnovnom prospektu za izdavanje akcija. „Tigar“ je prva kompanija koja je ušla na zvanično tržište Beogradske berze 10. aprila ove godine, a do sada je na listing A ušao još samo Energoprojekt. Akcijama „Tigra“ na berzi se trguje od 2005. godine. Knjigovodstvena vrednost kapitala „Tigra“ na kraju 2006. godine iznosila je 2,06 milijarde dinara. („Tanjug“-„Pregled“)

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.