Dug Srbije svetu 6,4 milijardi

Unutrašnji dug, knjižen u stavkama stare devizne štednje, bio veći od tri milijarde evra 

Ukupan javni dug Srbije, računajući direktne i indirektne obaveze, sa poslednjim danom jula, premašio je 12,5 milijardi dolara, ili preračunato u evre − nešto više od 9,1 milijardi evra, kažu poslednji (obrađeni) podaci Ministarstva finansija. Pretežan deo svih ovih dugovanja odnosi se na direktne obaveze − više od 8,2 milijardi evra, a njihov značajnije veći deo knjižen je kao spoljni dug. Naime, kako je izračunato u Ministarstvu finansija − Srbija je sa poslednjim danom jula svetu dugovala ukupno nešto više od 6,46 milijardi dolara, odnosno u evrima taj dugovni saldo bio je veći od 4,7 milijarde. Unutrašnja dugovanja, koja su inače bitnije niža od onih na startu godine, poslednjeg dana jula premašila su 3,5 milijarde evra. U ukupnom spoljnom dugu, pojedinačno gledano, najznačajnija stavka su obaveze prema Pariskom klubu, kojem je Srbija krajem jula dugovala više od 1,7 milijarde evra. Nasuprot tome, obaveze prema Londonskom klubu upola su manje, budući da njegovi poverioci sada potražuju više od 784,6 miliona evra. Istina, dugovni saldo prema IBRD i to po osnovu tri kredita, upravo je dvostruko „deblji“ od ovih potraživanja komercijalnih banaka, s obzirom na to da država toj međunarodnoj finansijskoj instituciji duguje malo više od 1,6 milijarde evra. 

Obaveze prema Svetskoj banci po osnovu ukupno 16 IDA − zajmova krajem jula težile su 405,5 miliona evra, dok je Evropska investiciona banka za četiri kredita u isto vreme potraživala više od 76,8 miliona. Među značajnijim kreditorima tu je još dug EU po osnovu makroekonomske pomoći Srbiji od 49,5 miliona evra. Unutrašnji dug, već uobičajeno gotovo u celini knjižen u stavkama stare devizne štednje, a obaveze po tom osnovu sa poslednjim danom jula bile su veće od tri milijarde evra. U preostalih 500 i kusur miliona evra unutrašnjeg duga, najznačajnija stavka su svakako obaveze prema NBS po osnovu dugoročnih hartija od vrednosti, teške 210 miliona evra. Bitno smanjen, ukupan dug penzionerima je bezmalo 175 miliona evra, od čega se više od dve trećine, tačnije 125,7 miliona, odnosi na obaveze prema poljoprivrednicima. Indirektne obaveze Srbije krajem jula nešto su povećane i premašile su 848,4 miliona evra, a pojedinačno gledano − u okviru njih najveći je dugovni saldo prema EIB koja za svojih ukupno 13 kredita potražuje više od 348,3 miliona evra. Obaveze prema Evropskoj uniji dostigle su gotovo 223,8 miliona, dok dugovanja prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj veća su od 189,2 miliona evra. Ubedljivo najveći deo svih ovih indirektnih obaveza odnosi se na rekonstrukciju energetskog sistema, obnovu železničke i rehabilitaciju putne infrastrukture.(„Pregled“)

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.