TRADICIJA USPEŠNOG POSLOVANJA: Sve što treba da znate o Udruženju osiguravača Srbije

UOS je neprofitna organizacija koja obavlјa poslove od zajedničkog interesa članova Udruženja, poslove za unapređenje i razvoj osiguranja i pokreće inicijative za donošenje i izmenu zakonskih i drugih propisa iz oblasti osiguranja. Udruženje vrši i javna ovlašćenja propisana Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju. To su poslovi koji se obavljaju u okviru Garantnog fonda, Biroa zelene karte i Informacionog centra. UOS je pravni sledbenik Udruženja osiguravajućih organizacija Jugoslavije, koje su osnovale organizacije za osiguranje, februara 1968. godine. Današnji naziv, Udruženje osiguravača Srbije, usvojen je jula 2006. godine, posle izdvajanja Crne Gore iz državne zajednice.

Garantni fond pri UOS osnovan je 1997. godine radi pružanja zaštite oštećenim licima koja su pretrpela štetu u saobraćajnim nezgodama prouzrokovanim od nepoznatog, neosiguranog ili vozila koje je osigurano kod osiguravača nad kojim je otvoren stečajni postupak. Garantni fond čine sredstva koja se formiraju iz doprinosa društava za osiguranje - članica Udruženja. Sredstva se izdvajaju iz svake prodate polise obaveznog osiguranja od autoodgovornosti. Formiranjem sredstava Garantnog fonda oštećena lica su dobila potpunu zaštitu za sve slučajeve štete koju pretrpe iz osnova autoodgovornosti, osim za slučaj kada pretrpe štetu na vozilu od nepoznatog učinioca odnosno nepoznatog vozila. Zakon takav slučaj ne predviđa kao obavezu Garantnog fonda.

Biro zelene karte pri Udruženju je član međunarodnog Sistema zelene karte od 1954. godine. Sistem funkcioniše tako što osiguravači koji se bave osiguranjem od AO osnivaju centralnu organizaciju, Nacionalni biro osiguranja – Biro zelene karte, priznat od strane vlade države u kojoj je njegovo sedište. Nacionalni biro je, pored ostalog, zadužen za izradu i distribuciju svojim članovima obrazaca Zelene karte. Biro zelene karte može se pojaviti i kao servis za obradu zahteva i isplatu obeštećenja kada je štetu izazvalo vozilo sa stranim tablicama na domaćem vozilu, licu ili imovini ili kada se dogodi nezgoda između vozila stranih registarskih oznaka na teritoriji Srbije. Biro garantuje da će domaća društva uredno izvršavati svoje obaveze prema društvima/biroima u stranim zemlјama, po osnovu štete koju su prouzrokovali osiguranici domaćih društava na teritorijama tih zemalјa.

I upravljanje Informacionim centrom je povereno javno ovlašćenje Udruženja osiguravača Srbije. IC je osnovan radi efikasnog ostvarivanja odštetnih zahteva u slučaju šteta nastalih upotrebom motornih vozila i zarad primene bonus/malus sistema. To je moderan i centralizovan sistem sa jedinstvenim bazama podataka kao što su baze svih registrovanih vozila u oblasti autoodgovornosti u Republici Srbiji, baza šteta, baza policijskih zapisnika, baza stroge evidencije za određivanje i praćenje zona brojeva polisa autoodgovornosti, evidencija zelene karte itd.
Udruženje će ove godine organizovati međunarodnu konferenciju auto-osiguranja, skupštinu Sistema zelene karte i godišnju Konferenciju motornih direktiva EU. Biće to najveći događaj iz oblasti osiguranja u 2020. godini u Evropi, a Konferencija će po prvi put biti održana u novom formatu.

Pored predstavnika Nacionalnih biroa osiguranja – Biroa zelene karte iz 48 zemalja, Konferenciji će prisustvovati i predstavnici Garantnih fondova, Biroa za naknadu štete (Compensation bodies) i Informacionih centara pomenutih država. Time će se na jednom mestu naći predstavnici Sistema zelene karte i Motornih direktiva EU, što Konferenciju čini najvećom te vrste u Evropi.

Organizovanje ovakvog međunarodnog skupa, koji će u tom formatu biti organizovan prvi put u istoriji sistema zelene karte dugoj sedam decenija, izuzetna je čast i privilegija, kažu u UOS. To je i najveće priznanje za dosadašnji rad Udruženja, jer je odluka doneta uz konstataciju čelnika Sistema zelene karte da je rad UOS najbolji primer uspostavljanja i održavanja uspešne i kvalitetne saradnje sa partnerima iz različitih država. To dokazuje i da je naše tržište u samom vrhu po parametrima koji karakterišu poslovanje članica tog Sistema. Uostalom, Srbija je uz Švajcarsku, jedina država van evropskog ekonomskog prostora koja je članica tzv. Multilateralnog sistema, odnosno Sistema za registarske oznake. Time su prava vozača iz Srbije u svemu izjednačena sa onima iz EU.

Udruženje nastavlja i sa jednom od svojih glavnih aktivnosti, a to je edukacija. Sa jedne strane, UOS vodi kampanju "Osiguraj budućnost" čiji je cilj edukacija građana o prednostima osiguranja. U okviru kampanje organizovan je prošle godine projekat "Osiguraj znanje" u saradnji sa Istraživačkim centrom Fakulteta organizacionih nauka. Bilo je to prvo nacionalno takmičenje u rešavanju studije slučaja čiji je cilj bio unapređenje celog sektora. Takav, u neku ruku pionirski poduhvat, do tada nije bio zabeležen u svetu i privukao je ogromnu pažnju. Učešće je prijavilo više stotina studenata iz najvećih univerzitetskih centara Srbije. Udruženje je nastavilo i sa praksom organizovanja savetovanja i radionica za članice, čiji je cilj implementacija modernih trendova u poslovanju. U prethodnoj godini, između ostalog, organizovane su radionice na temu primene novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, implementacije QIS 2 studije, kojih će prema najavama regulatora tržišta biti najmanje četiri i kojetreba da ukažu na trenutni stepen usklađenosti domaćeg tržišta osiguranja sa zahtevima evropske direktive "Solvency II". Organizovanjem savetovanja i radionica, Udruženje aktivno učestvuje u implementaciji savremenih evropskih tokova poslovanja i promoviše saradnju regulatora tržišta i osiguravača, jer se time dodatno unapređuje tržište.

Autor: Nadlanu.com/Diplomacy&commerce
Foto: Promo

Pogledajte još