Pokrenut projekat "Holokaust, evropske vrednosti i lokalni arhivi"

Projekat "Holokaust, evropske vrednosti i lokalni arhivi" razvili su i vode Arhiv Vojvodine i NVO Teraforming iz Novog Sada. Cilj projekta je stvaranje i implementiranje specifične održive metodologije za razvoj inovativanih pristupa arhivskoj pedagogiji u lokalnim arhivima. Svrha ovog rada je osnaživanje i podizanje kvaliteta arhivistike sa fokusom na lokalnu istoriju i lokalnu građu koja će poslužiti kao baza za stvaranje edukativnih programa o životu pre i za vreme Holokausta, za inkorporisanje arhivske pedagogije u svakodnevni rad lokalnih arhiva prema javnosti, školama i ustanovama kulture, kao i za predstavljanje lokalnih mikroistorija međunarodnoj javnosti.

Tokom sledeća 24 meseca, partneri iz Srbije, Austrije, Mađarske, Nemačke, Poljske, Slovačke i Češke, kao i učesnici iz Izraela, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Norveške, Grčke i Holandije, u saradnji sa lokalnim jevrejskim i romskim zajednicama, razmeniće iskustva kroz niz radionica i konferencija, i kroz implementaciju ovog programa podržati mrežu arhiva u AP Vojvodini. Sakupljena iskustva biće predstavljena u publikaciji koja će poslužiti kao baza za implementaciju ovakvih programa u drugim delovima Evrope. U saradnji sa Fondacijom "Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture" projekat je uklopljen u program Evropska prestonica kulture 2021.

U toku ovog procesa, na bazi lokalne arhivske građe razvićemo edukativne grafičke novele o životu u različitim delovima Vojvodine pre Drugog svetskog rata, kao i o vremenima okupacije, stradanja i otpora. U saradnji sa lokalnim arhivima i drugim akterima obrazovanja i kulture, ovi materijali biće uklopljeni u obrazovne programe sa ciljem da posluže za borbu protiv iskrivljenja i manipulacije istorijom, da podrže i promovišu istorijsko znanje i kulturu sećanja na Holokaust, Samudaripen i druge zločine i masovna kršenja ljudskih prava počinjenih tokom Drugog svetskog rata, koji su obeležili dvadeseti vek.

Sećanje na ove događaje, kao i istorijske lekcije koje su proizašle iz iskustava Drugog svetskog rata, predstavljaju temelj savremenih evropskih vrednosti - Evrope koja stavlja čoveka u centar, kroz vladavinu prava, demokratiju i osnovna ljudska i građanska prava.

Izvor: Promo
Foto: Promo

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.