Svakih 30 sekundi na svetu nestane jedna osoba: Obeležen Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima

Svakih 30 sekundi jedna osoba na svetu biva eksploatisana i uvedena u lanac trgovine ljudima. Kako bi se ceo svet borio protiv ove vrebajuće opasnosti, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2013. godine 30. jul proglasila Svetskim danom borbe protiv trgovine ljudima.

Samo u prva tri meseca 2020. godine u Srbiji je identifikovano 34 žrtve trgovine ljudima, dok u Evropi na dnevnom nivou nestane čak 40 osoba. U poslednjoj deceniji deca su postala meta broj jedan u očima trafikera, a pokušaji eksploatacije i regrutovanja maloletnika najčešće se vrše putem interneta.

Zdravstvena situacija izazvana virusom COVID-19 dodatno je uticala na povećanje broja žrtava trgovine ljudima iz više razloga. Trafikeri su prilagodili svoje modele ponašanja "novoj normali", što se posebno reflektovalo kroz pojačano prisustvo mladih i dece na internetu, kao i zloupotrebu savremenih komunikacionih tehnologija. Sa druge strane, s obzirom na ograničavanje kretanja, smanjenu dostupnost socijalnih i javnih usluga, žrtve trgovine ljudima imaju još manje šanse da pobegnu i pronađu pomoć. Takođe, COVID-19 je pogoršao situaciju pružajući trgovcima lako dostupne žrtve, imajući u vidu da je polovina svetske radne snage suočena sa ogromnim poslovnim gubicima, smanjenim platama i prekidom normalnog života. Nažalost, i obavezno nošenje maski je dodatno otežalo prepoznavanje nestalih osoba.

Nacionalna telefonska linija za trgovinu ljudima u Americi saopštila je da je broj slučajeva porastao za 40% tokom pandemije, i da trenutno vlada sve veća potreba za udruženom snagom zajednica, porodica i društvenih resursa, kako bi se ova statistika smanjila.

"Deca su usled pandemije koronavirusa usmerena na internet više nego ikada pre, što sa sobom donosi brojne opasnosti, budući da na digitalnim kanalima u proseku čak 750.000 predatora vreba u svakoj sekundi. Njihov cilj je vrbovanje maloletnih lica za kriminalne radnje, od kojih je najčešća i najopasnija uvođenje u lanac trgovine ljudima. U Srbiji je najmlađa žrtva vrbovanja putem interneta imala samo devet godina. Zato je veoma važno da svakog dana, svake nedelje, svakog meseca skrećemo pažnju i što više govorimo na ovu temu, kako bismo doprineli efikasnoj borbi”, rekla je Ana Krstajić, globalna predstavnica Fondacije UNITAS, povodom Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

UNITAS Fondacija je međunarodna humanitarna organizacija koja se bavi borbom protiv trgovine ljudima. Projekti i aktivnosti Fondacije u Srbiji usmereni su na prevenciju putem edukacije dece, omladine i roditelja, ali i na pomoć žrtvama kako bi napredovale kroz programe ekonomskog osnaživanja. Na području Amerike Fondacija pruža i kontinuiranu psihološku pomoć.

VAŽNO: Ukoliko Vi kao roditelj ili Vaše dete primetite bilo kakvo sumnjivo obraćanje na društvenim mrežama, bilo da je u pitanju agresivnija komunikacija ili uznemiravanje bilo koje vrste, u svakom trenutku možete pozvati broj Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu-19833. Važno je da se ponašamo odgovorno kako bismo ostali bezbedni.

Foto: Unsplash

Pogledajte još