Igrale se delije, Kuća cveća

Dvojna koreodrama “Igrale se delije” i “Kuća cveća” u koreografiji Branka Potočana i Matijaža Fariča.

“Igrale se delije” u koreografiji Branka Potočana odražava razmišljanja o mestu subjekta u grupi i društvu, ljudske odnose inferiornosti i superiornosti, krizu identiteta, želje i snove, ljubav i bol…
Tekst za ovu predstavu napisao je Andreja Kopač. “Kuća cveća” u koreografiji Matjaž Fariča. Sam naslov označava simbol prošlih vremena do kojih imamo jak emotivni odnos.

Mlađim generacijama Kuća cveća ne znači više od od samog značenja reči, za malo starije generacije, naslov je simbol, koji nosi brezbroj različitih reminiscencija i dodatnih značenja. Ponekad u životu naš odnos prema prošlosti brzo se menja, pa tako i naša interpretacija simbola. Tako se menja i odnos i interpretacija do naših privatnih iskustava.

Kuća cveća ne želi da komentira konkretan odnos do simbola i političkih zbivanja u prošlosti, nego se bavi impulzima i preprekama, koji usmeravaju naše emocionalne odazive i intimne odnose. Naš privatni život teče i uz istorijska zbivanja, pa se tako ne može izbeči kontekst vremena. Na interpreataciju konteksta i prošlosti uteču naša privatna i intimna iskustva. To je polazna točka koreografije.