Mere za smanjenje zaduženosti privrede

0

Odbor za bankarstvo Privredne komore Srbije (PKS) zatražio je u sredu da se donese nekoliko mera, medju kojima je i da svi korisnici budžeta izmire svoja dugovanja prema privredi, kako …

BEOGRAD, 23. marta 2011. (Beta) – Odbor za bankarstvo Privredne komore Srbije (PKS) zatražio je u sredu da se donese nekoliko mera, medju kojima je i da svi korisnici budžeta izmire svoja dugovanja prema privredi, kako bi se smanjio nivo zaduženosti privrede.

Odbor je zatražio da se donese akcioni plan za podizanje kreditnog rejtinga Srbije, da se hitno pristupi reformi javnog sektora, da se uspostavi uredno plaćanje obaveza iz ugovora o javnim nabavkama, da se propiše da se korisnisci budžetskih sredstava obavezni da izmiruju svoje obaveze prema privredi u roku od 90 dana.

Odbor traži i da se donesu propisi koji će omogućiti da se obezbedi naplata potraživanja u roku do 90 dana za sve učesnike u prometu.

Član Odbora, direktor Agrobanke Dušan Antonić je tražio i da se nadje način da banke pomognu proizvodnju.

Predsednik Odbora Vladimir Čupić je kazao da je ambijent u kome posluju banke i privreda nepovoljan i nepredvidljiv te da ga karakterišu visoka inflacija, nepredvidljiv kurs, česte promene referentne kamatne stope, visoka nezaposlenost, visoka izloženost valutnom riziku, visok javni i spoljni dug.

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.