Predvidjeno isuviše novca za stranke

BEOGRAD, 5. aprila 2011. (Beta) - Venecijanska komisija ukazala je Srbiji da je nacrtom zakona o finansiranju političkih partija predvidjeno da se isuviše veliki iznos novca dodeli strankama, pri čemu neke oblasti u tekstu nisu dovoljno definisane.

Komisija je u mišljenju dostavljenom srpskim vlastima ukazala da je nacrt zakona korak napred u stvaranju modernog i sveobuhvatnog sistema finasiranja političkih stranaka, kao i da su srpske vlasti u taj tekst ugradile veliki deo preporuka iz prethodnog mišljenja, objavljenog u decembru.

Jedna od zamerki odnosi se na odredbe o finansiranju predizbornih kampanja, gde je potrebno sačiniti jasnu listu mogućih rashoda za kampanju.

Navodi se da nije u potpunosti primenjena preporuka iz prethodnog mišljenja Komisije da lista aktivnosti koje se mogu finansirati u okviru predizborne kampanje bude jasna i zaključena i da ne sadrži neodredjene pojmove poput "slične aktivnosti".

U mišljenju se ističe, takodje, da je iznos novca predvidjen za stranke udvostručen, uprkos oceni Komisije da bi trebalo razmisliti o smanjenju i da je potrebno voditi računa da je potrebno strankama dati razumnu količinu novca, ali ne i stvoriti preteranu zavisnost stranaka od državne pomoći.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.