EUROBANK tradicionalno podržava CSR forum "Na putu ka održivosti"

Tradicionalni CSR forum u organizaciji Foruma za odgovorno poslovanje održava se ove godine u on-line formatu i to dva puta – od 8-12. marta i od 22-26. novembra. Kao lider korporatvne društvene odgovornosti i dugogodišnja članica Foruma za odgovorno poslovanje, Eurobanka je sponozor ovog Foruma.

Tokom martovskog dela događaja kroz panele i prezentacije pokrenute su različite teme o ulozi biznisa na putu ka održivosti, kao što su rodna ravnopravnost, uključivanje mladih, međusektorska saradnja na putu ka cirkularnoj ekonomiji i boljem društvu, uloga malih i srednjih preduzeća u obezbeđivanju održivog ekonomskog rasta, kao i izazovima i prioritetima održivog poslovanja.

Imajući u vidu da Eurobanka sprovodi i promoviše dobre poslovne prakse i inicijative u skladu sa principima održivosti, odgovornosti i etike, ovaj Forum je bio odlična prilika za predstavljanje društveno odgovornih projekata Banke, sa posebnim osvrtom na podršku obrazovanju i mladima.

Društveno odgovorni projekat banke "Škola kao nacrtana za vas" Eurobanka sprovodi od 2018. godine uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Tim povodom lansirana je nova humanitarna "Eurobank Veliko srce" Mastercard kreditna kartica. Od svake izvršene transakcije Banka izdvaja određeni deo sredstava od svojih prihoda i usmerava ih u srednje škole. Do sada su realizovane donacije u 5 srednjih ekonomskih škola u Srbiji u kojima više od 4000 đaka i obrazovnog profila "Službenik u bankarstvu i finasijama" i nastavnika od sada uči i radi u novim i modernizovanim kabinetima. Dodatno, zaposleni iz Eurobanke su đacima rado prenosili svoja znanja kroz praktična predavanja.

U skladu sa svojom strateškom opredeljenošću, Eurobank će nastaviti da pruža podršku zajednici kroz društveno odgovorno poslovanje, a na taj način će i dalje pružati primer ostalim privrednim subjektima da doprinesu napretku u društvu.

Izvor: Promo
Foto: Promo

Pogledajte još