SPONA IZMEĐU SREDNJOŠKOLSKOG I VISOKOG OBRAZOVANJA: Uvođenje državne mature odlaže se za još dve godine

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić izjavio je da se izmenama Zakona o srednjem obrazovanju odlaže za još dve godine uvođenje polaganja tzv. državne mature.

Ružić je pojasnio da je "državna matura" termin koji se koristi kako bi se objedinio čitav proces jednim nazivom i sastoji se od završnog ispita nakon trogodišnjeg školovanja i od opšte stručne i umetničke mature, kojima se završava četvorogodišnje srednjoškolsko školovanje.

- Predviđeno je pomeranje uvođenja ovih ispita za dve godine, što bi značilo da će prvi završni ispit biti održan na kraju školske 2022/23 za trogodišnje škole, a puna implementacija državne mature sa polaganjem opšte stručne i umetničke mature školske 2023/24 godine - rekao je ministar obrazlažući poslanicima predlog zakona.

Ružić je dodao da je prethodno planirano da se ovakva matura polaže još od 2014. godine, ali da je bilo zakonskih neusklađenosti, te da je bolje da ovaj posao bude urađen kvalitetno.

Ministar je dodao da ministarstvo želi da proces uvođenja državne mature bude transparentan, da se ništa ne uradi površno.

- Formirali smo komisiju koja će pratiti svaki korak rada na ovom poslu. Komisija se do sada sastala pet puta, a nedavno je održan sastanak sa dekanima fakulteta, kako bismo osigurali da svi akteri budu upoznati, konsultovani i da preuzmu svoj deo odgovornosti - istakao je Ružić.

On je dodao da državna matura treba da postane spona između srednjoškolskog obrazovanja i visokog obrazovanja, da je fakulteti priznaju kao prolaz, kao i da se omogući veća dostupnost studiranju, ali ne na uštrb kvaliteta.

Izvor: Beta
Foto: Ilustracija/Pixabay.com

Pogledajte još