Limit četiri miliona dinara

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o PDV za male obveznike propisani su novi limiti za plaćanje poreza na dodatu vrednost, koji su počeli da se primenjuju od 1. januara, navedeno je na sajtu Privredne komore Srbije. Mali obveznik ne obračunava PDV za izvršeni promet dobara i usluga ako ukupan promet, osim prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti, u proteklih dvanaest meseci nije veći od četiri miliona dinara, odnosno, ako pri počinjanju obavljanja delatnosti proceni da u narednih godinu dana neće ostvariti promet veći od dva miliona dinara. On nema pravo iskazivanja poreza na dodatu vrednost u računima ili drugim dokumentima, nema pravo na odbitak prethodnog PDV i nije dužan da vodi zakonom propisanu evidenciju. 

Mali obveznik, koji je u prethodnih dvanaest meseci ostvario ili procenjuje da će u narednih dvanaest meseci ostvariti ukupan promet veći od dva miliona dinara, može se opredeliti za obavezu plaćanja PDV na početku kalendarske godine podnošenjem prijave nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. januara tekuće godine. U tom slučaju, obaveza plaćanja poreza na dodatu vrednost traje najmanje dve kalendarske godine. Obveznik plaćanja PDV koji je u 2007. godini ostvario ukupan promet dobara i usluga manji od dva miliona dinara, od 1. januara 2008. godine više ne obračunava i ne plaća porez na dodatu vrednost. 

Takođe, ni obveznik PDV koji je u 2007. godini ostvario ukupan promet veći od dva miliona dinara, a manji od četiri miliona, ali nije u roku za podnošenje poreske prijave za poslednji poreski period 2007. godine dostavio pismeno obaveštenje poreskom organu, za promet dobara i usluga koji vrši od 1. januara ne obračunava i ne plaća PDV. Ovakvi obveznici su dužni da, sa stanjem na dan 31. decembra 2007, izvrše popis dobara pri čijoj su nabavci ostvarili pravo na odbitak prethodnog poreza, i to zaliha dobara nabavljenih od 1. januara 2005. godine, opreme i objekata za vršenje delatnosti za koje na dan 1. januara 2008. godine postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza i ostalih dobara nabavljenih od dana stupanja na snagu Zakona o porezu na dodatu vrednost. Popisnu listu obveznik je dužan da dostavi nadležnom poreskom organu najkasnije do 20. januara. 

(„Tanjug“-„Pregled“)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.