TRAJNI IZAZOV: Zaštita prava nacionalnih manjina da ostane prioritet vlasti

Zaštita prava nacionalnih manjina treba da ostane prioritet vlast Srbije, koja treba da pojačaju napore kako bi obezbedile da se prava pripadnika i pripadnica nacionalnih manjina pravilno promovišu i sprovode, rečeno je danas u Beogradu na "Seminaru o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope u Srbiji".

- Promocija multikulturalne i interkulturalne perspektive u obrazovanju, ali i efikasno učešće pripadnika/ca nacionalnih manjina neki su od aspekata kojima se i dalje treba baviti. Evropska unija i Savet Evrope ostaju posvećeni partneri vlastima u obezbeđivanju pravilne zaštite prava svih ljudi u Srbiji - navedeno je u saopštenju sa skupa Ministarstvo za ljudska i manjiska prava i društveni dijalog.

- Događaji u celoj Evropi i na Balkanu stvorili su društva bogata etničkom, jezičkom i kulturnom raznolikošću. U kontekstu takve raznolikosti, zaštita nacionalnih manjina je trajni izazov - rekao je Tobijas Flesenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu.

- Unapređivanje zaštite nacionalnih manjina uvek je bila na dnevnom redu Saveta Evrope u Srbiji i ovaj sastanak o najnovijem mišljenju i rezoluciji Saveta Evrope o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina od strane Srbije omogućava predstavnicima svih nacionalnih manjina i Vlade da se osvrnu na dostignuća i izazove u Srbiji - zaključio je Flesenkemper.

Ivana Antić, pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kazala je da je Srbija 20 godina strana ugovornica Okvirne konvencije i preporuke Savetodavnog komiteta smatraju se temeljem za preduzimanjem aktivnosti u napređenju ove oblasti, ali i u procesu pristupanja Evropskoj uniji, prenosi Tanjug.

Kako je navela, Srbija je u prethodnom periodu učinila veliki napredak u stvaranju zakonodavnog i institucionalong okvira.

- Odlučni smo da kroz punu implementaciju propisa, otvoren i iskren dijalog i sa Komitetom i sa predstavnicima nacionalnih manjina, u narednom periodu dodatno unapredimo položaj manjinskih zajednica - kazala je Ivana Antić.

Dirk Lorenc, šef političkog sektora Delegacije Evropske unije u Srbiji, naglasio je da je poštovanje i zaštita prava pripadnika manjina jedna od osnovnih vrednosti Evropske unije i shodno tome nijedna zemlja ne može da se pridruži EU bez garantovanja poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina.

Rekao je da je EU već uložila milion evra u ovu oblast i izrazio nadu da će EU biti u stanju da još više podrži ove važne reforme u budućnosti, kroz partnerstvo sa Savetom Evrope.

Mari B. Hagsgard, predsednica Savetodavnog komiteta za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina, predstavila je preporuke koje je koje je Komitet ministara Saveta Evrope uputio Srbiji u vezi sa primenom Konvencije.

Posebno je naglasila da bi opšti kurikulum i nastavni materijali koji se koriste širom Srbije trebalo da pruže znanje o istoriji i doprinosu nacionalnih manjina kulturnom nasleđu i društvu.

Treba podsticati interakciju između osoba iz različitih etničkih grupa kako bi se unapredilo međusobno razumevanje i tolerancija, naglasila je Hagsgard, dodajući da treba unapređivati dvojezično obrazovanje na srpskom i manjinskim jezicima.

Da bi planirala i primenila efikasne mere zaštite pripadnika i pripadnica nacionalnih manjina, Srbija bi, navodi ona, trebalo da poboljša prikupljanje podataka kroz pristup zasnovanih na ljudskim pravima putem popisa i nezavisnih istraživanja.

Dalje, Srbija treba da poboljša učešće Roma i Romkinja u ekonomskom i društvenom životu, na primer u pogledu stanovanja, zdravstvene zaštite i zapošljavanja, i da romsku decu uključi u redovno obrazovanje, zaključila je predsednica Savetodavnog komiteta Saveta Evrope.

Izvor: Politika.rs
Foto: Ilustracija/Pixabay.com

Pogledajte još