Podrška za 70 srpskih kompanija

Treća faza TAM programa uvela je nove oblasti unapređenja u sektor MSP i čitav niz posebnih treninga, kojima je obuhvaćeno oko 100 preduzeća.

TAM program Evropske banke za obnovu i razvoj pokrenut je u Srbiji 2001. godine kao podrška razvoju malih i srednjih preduzeća kroz povećanje njihove konkurentnosti i izvoznog potencijala, unapređenje sposobnosti menadžmenta, garantovan kvalitet proizvoda i usluga, kao i inovativnost. Evropska unija je preko Evropske agencije za rekonstrukciju do sada finansirala sprovođenje TAM programa u 65 preduzeća u Srbiji, a u trećoj fazi programa, koja je u toku, sprovode se projekti u 72 srpske kompanije. Među novim projektima nalaze se i oni iz oblasti zaštite životne sredine, uštede energije, podrška kompanijama za primenu novih tehnologija i podrška ženskom biznisu. 

Pored navedenog, treća faza TAM programa u Srbiji obuhvata i čitav niz posebnih treninga i obuka, koji će biti sprovedeni u oko 100 preduzeća. Uvođenje novih oblasti TAM programa rezultat je iskustva stečenog u sprovođenju prve dve faze, koje pokazuje neophodnost podizanja svesti i primenu rešenja u vezi s pitanjima očuvanja životne sredine i povećanja energetske efikasnosti preduzeća. Istraživanje stručnjaka TAM programa pokazala su da u velikom broju malih i srednjih preduzeća zaštita životne sredine nije adekvatna standardima EU. Iz tog razloga jedan od osnovnih ciljeva nove faze TAM programa jeste podrška menadžmentu uspešnih kompanija da identifikuje probleme u oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti i krenu u njihovo rešavanje. Podrška preduzećima čiji su vlasnici žene u oblasti globalne performanse preduzeća, konkurentnosti i rešavanja specifičnih problema s kojima se suočavaju žene u biznisu takođe je oblast kojom će se baviti stručnjaci TAM programa u trećoj fazi projekta. 

Trenutni pokazatelji govore da je učešće žena vlasnika u sektoru MSP još uvek prilično nisko, a većina ovakvih preduzeća locirana je u Beogradu, gde su žene najaktivnije u oblastima kao što su tekstilna industrija, turizam i usluge i gde je razvoj ženskog preduzetnišva najdinamičniji. Značajno manji broj preduzeća čiji su vlasnici žene u drugim gradovima Srbije govori o nedostatku preduzetničkog duha, manjku kapitala i spremnosti da se prepoznaju mogućnosti i preuzmu rizici. Međutim, pokazatelji istovremeno govore da su žene van Beograda aktivne u raznovrsnijem spektru aktivnosti kao što su privatne bolnice, farmaceutska industrija, arhitektonski biroi, IT sektor, proizvodnja vune i istraživanje tržišta i to je jedan od razloga zbog kojih će se TAM program posebno baviti podrškom razvoju ovakvih preduzeća. Podrška inicijativi stvaranja klastera, razvoju i primeni biznis planova, pomoć u obezbeđivanju sredstava i međunarodnih kontakata predstavljaće značajan deo sveukupnih aktivnosti u okviru TAM programa. 

Mišljenje stručnjaka TAM programa jeste da je u primeni novih tehnologija Srbija daleko iza drugih zemalja u regionu. Sektoru MSP neophodan je pristup novim tehnologijama koje će značajno unaprediti njihovu konkurentnost, a nažalost, samo mali broj ovih preduzeća može finansirati takva ulaganja. Iz tog razloga, TAM program će se u narednoj fazi posebno baviti ovim problemom u sklopu saradnje koju će njegovi stručnjaci realizovati s kompanijama koje su obuhvaćene programom. U proteklom periodu identifikovane su još dve oblasti u kojima je neohodna dodatna edukacija menadžmenta naših kompanija: razvoj izvoza i moderni finansijski menadžment. Treninzi će se obavljati kroz kurseve koje će držati međunarodni stručnjaci, u saradnji sa lokalnim trenerima koji imaju potrebno obrazovanje i iskustvo, koji će raditi s menadžmentom kompanija koje učestvuju u TAM programu.

("Pregled")

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.