Payoneer i FTAC Olympus Acquisition Corp. završili proces kombinovanja poslovanja

Payoneer počeo trgovanje 28. juna 2021. godine pod simbolom PAYO!

Payoneer Inc. ("Payoneer"), tehnološka kompanija za platne transakcije koja omogućava plaćanja i rast u novoj globalnoj ekonomiji, i FTAC Olympus Acquisition Corp. (NASDAQ:FTOC) ("FTOC"), kompanija koja se bavi preuzimanjima u posebne svrhe, objavili su da su završili proces kombinovanja poslovanja, koje su akcionari kompanije FTOC odobrili na vanrednoj skupštini održanoj 23. juna 2021. godine.

Nakon završetka ovog procesa kombinovanja poslovanja, novo javno akcionarsko društvo pod nazivom Payoneer Global Inc. ("kompanija") započinje trgovanje na berzi Nasdaq svojim običnim akcijama i varantimapod simbolima "PAYO" and "PAYOW", respektivno, od 28. juna 2021. godine.

Payoneerov globalni menadžerski tim, predvođen Skotom Galitom, generalnim direktorom, Majklom Levinom, finansijskim direktorom, i Keren Levi, direktorkom operacija, nastavlja da vodi kompaniju.

Ova transakcija obuhvata privatno ulaganje 300 miliona dolara investitora kao što su postojeći investitor Wellington Management, Dragoneer Investment Group, Fidelity Management & Research Company LLC, Franklin Templeton, određeni fondovi kojima upravlja Millennium Management, fondovi i klijenti kojima je savetnik T. Rowe Price Associates, Inc. i Winslow Capital Management, LLC.

- Izuzetno smo srećni što postajemo javno akcionarsko društvo i udružujemo snage sa Betsi i celim FTOC timom - izjavio je Skot Galit, generalni direktor Payoneera.

- Za ovih 15 godina smo izgradili globalnu platformu kojoj veruju milioni klijenata širom sveta, od preduzetnika u usponu do vodećih svetskih digitalnih brendova, i sada smo pouzdan partner za digitalnu trgovinu na svakom mestu. Tek smo zagrebali površinu ogromnih mogućnosti koje su pred nama kako bismo pomogli biznisima da rastu i napreduju u novoj globalnoj ekonomiji. Ovaj izlazak na berzu je važan korak na našem putu obezbeđivanja tehnologije, veza i samopouzdanja svakom biznisu, na bilo kom tržištu, da ostvari svoj potencijal.

- Payoneerov tim je pozicionirao kompaniju izuzetno dobro kako bi ostvario prednosti širenja globalne trgovine i mi smo ponosni što ćemo biti njihov partner u sledećoj fazi rasta. Payoneerima snažan bilans stanja sa jakim kapitalom da proširi već širok asortiman usluga i organski, kroz produbljivanje postojećih trgovinskih odnosa i nastavak razvoja novih, i kroz strateška preuzimanja - izjavila je Betsi Koen, predsednica Upravnog odbora kompanije FTAC Olympus Acquisition Corp.

Financial Technology Partners je angažovan kao Payoneerov savetnik za finansijska i tržišta kapitala, Davis Polk & Wardwell LLP kao pravni savetnik, Paul Hastings kao regulatorni savetnik, PwC kao revizor, a EY kao poreski i berzanski savetnik.

Citi and Goldman Sachs & Co. LLC je angažovan kao savetnik za finansijska i tržišta kapitala, Cantor Fitzgerald kao savetnik za tržišta kapitala, a Morgan, Lewis & Bockius LLP kao pravni savetnik kompanije FTOC.

O Payoneeru

Payoneer (NASDAQ: PAYO) predstavlja pouzdanog svetskog partnera za digitalnu trgovinu na bilo kom mestu. Od prekograničnih plaćanja do neograničenog rasta, Payoneer svakom biznisu, na bilo kom tržištu, obezbeđuje tehnologiju, veze i samopouzdanje da učestvuje i raste u novoj globalnoj ekonomiji.

Payoneer od 2005. godine stvara i upravlja istinski globalnim ekosistemom kako bi ceo svet mogao da ostvari svoj potencijal. Podsticanjem rasta klijenata, od preduzetnika u usponu na tržištima u razvoju do vodećih svetskih digitalnih brendova kao što su Airbnb, Amazon, Google, Upwork i Walmart, Payoneer nudi bezbrojne mogućnosti koje su vam na raspolaganju.

O FTAC Olympus Acquisition Corp.

FTAC Olympus Acquisition Corp. je kompanija koja se bavi preuzimanjima u posebne svrhe predvođena Betsi Z. Koen kao predsednicom Upravnog odbora i Rajanom M. Gilbertom kao predsednikom i generalnim direktorom i čija je svrha preuzimanje ili spajanje sa jednom ili više tehnoloških i finansijsko-tehnoloških kompanija.

Izjave o budućnosti

Ovo saopštenje za medije sadrži "izjave o budućnosti", a takvim se mogu smatrati i usmene izjave koje povremeno daju predstavnici kompanija FTOCi Payoneer, u značenju "zaštitnih" odredbi Zakona o reformi sudskih postupaka u vezi sa hartijama od vrednosti u privatnom vlasništvu Sjedinjenih Država iz 1995. godine. Izjave o budućnosti se generalno odnose na buduće događaje ili buduće finansijske ili operativne rezultate kompanija FTOC, Payoneer ili New Starship Parent Inc. Na primer, predviđanja budućeg obima, prihoda i operativnog prihoda su izjave o budućnosti. U nekim slučajevima se izjave o budućnosti mogu odrediti terminologijom kao što su izrazi "može", "treba", "očekuje", "namerava", "hoće", "procenjuje", "predviđa", "smatra", "prognozira", "potencijalan" ili "nastavlja" ֞ili odričnim oblicima ovih izraza ili njihovih varijacija ili sličnom terminologijom. Takve izjave o budućnosti su podložne riziku, neizvesnosti i drugim faktorima koji bi mogli da dovedu do toga da se stvarni rezultati materijalno razlikuju od onih izraženih ili predloženih u takvim izjavama o budućnosti. Ove izjave o budućnosti su zasnovane na procenama i pretpostavkama koje su, iako ih FTOC i njegov menadžment smatra razložnim u skladu sa situacijom, suštinski neizvesne. Faktori koji mogu da dovedu do toga da se stvarni rezultati materijalno razlikuju od trenutnih očekivanja obuhvataju, ali nisu ograničeni na: (1) ishod bilo kog pravnog postupka koji se može povesti protiv kompanija FTOC, Payoneer, New Starship Parent Inc. ili drugih nakon objave reorganizacije i bilo kojih zaključnih sporazuma koji su u vezi njom; (2) sposobnost ispunjenja važećih standarda članstva na berzi nakon sprovedene reorganizacije; (3) rizik da reorganizacija poremeti tekuće planove i poslovanje Payoneera kao rezultat objave i sprovođenja reorganizacije; (4) sposobnost da se uoče očekivane prednosti reorganizacije na koje, između ostalog, mogu da utičukonkurencija, sposobnost kombinovane kompanije da raste i profitabilno upravlja rastom, održava odnose sa kupcima i dobavljačima i zadrži svoj menadžment i ključne zaposlene; (5) troškovi povezani sa reorganizacijom; (6) izmene važećih zakona i regulativa; (7) mogućnost da na Payoneer ili kombinovanu kompaniju negativno utiču drugi ekonomski, poslovni i/ili konkurentski faktori; (8) Payoneerove procene sopstvenih finansijskih rezultata; i (9) drugi rizici i neizvesnosti navedeni u odeljcima "Faktori rizika" i "Upozorenje u vezi sa izjavama o budućnosti" u prospektu kompanije FTOC od 25. avgusta 2020. godine podnetom Komisiji za hartije od vrednosti 26. avgusta 2020. godine, odeljku "Faktori rizika" u Godišnjem izveštaju kompanije FTOC na Formularu 10-K za fiskalnu godinu zaključno sa 31. decembrom 2020. godine, uz naknadne izmene i dopune, kao i bilo koji dalji rizici i neizvesnosti u konačnoj proxy izjavi / prospektu koji su FTOC i New Starship Parent Inc. podneli 1. juna 2021. godine. Ništa u ovom saopštenju za medije niko ne treba da protumači kao da će ovde navedene izjave o budućnosti biti ostvarene ili da će bilo koji od predviđenih rezultata takvih izjava o budućnosti biti ostvareni. Ne treba da se bez osnova oslanjate na izjave o budućnosti, koje važe samo na dan kada su sačinjene. Nijedna od kompanija FTOC, Payoneeri New Starship Parent Inc. nema nikakvu obavezu da ažurira ove izjave o budućnosti.

Izvor: Promo
Foto: Ilustracija/Pixabay.com

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.