VLADA SRBIJE DONELA UREDBU O IZMENANA I DOPUNAMA PROGRAMA PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH: Koji su novi uslovi programa "Moja prva plata"?

Program podsticanja zapošljavanja mladih, započet avgusta 2020. godine, zahvaljujući kome je posao našlo 8.224 pripravnika, biće nastavljen već za nekoliko dana. Tačnije, 12. avgusta, kada na snagu stupi Uredba o izmenama dosadašnje uredbe koja je regulisala uslove programa "Moja prva plata", koje je prošle nedelje donela Vlada Srbije.

Izmenjeni uslovi navedenog programa ogledaju se, pre svega, u iznosu naknade. Korisnicima programa sa srednjim obrazovanjem obezbediće se mesečna novčana naknada u iznosu od 22.000 dinara, umesto dosadašnjih 20.000 dinara. Mladima sa fakultetom biće obezbeđena naknada od 26.000 dinara, umesto dosadašnjih 24.000 dinara. Naknada se vrši u trajanju od devet meseci.

Novina je, takođe, da će nezaposleni mladi samo jednom moći da koriste navedeni program. Do sada nije bilo ovog ograničenja.

Promenjen je i način isplate naknade. Do sada se država nije mešala u način na koji se naknada vršila na račune korisnika programa. Međutim, kako su, kod većine banaka, mladi plaćali provizije za podizanje i upravljanje ovim novcem, država se odlučila da se i prilikom realizacije programa "Moja prva plata", koristi model koji se koristio za uplate pomoći privredi i stanovništvu.

Tako će se isplata mesečne novčane naknade korisniku programa vršiti isključivo preko banke "Poštanska štedionica" ad Beograd, koja će za navedenu namenu otvoriti namenski tekući račun korisnicima. Za izvršenje platnih transakcija i pružanje drugih usluga u vezi sa tim računima, "Poštanska štedionica" i "Pošta Srbije", ne naplaćuju naknadu, niti druge troškove.

Anketa među zaposlenim mladim ljudima pokazala je, prema tvrdnjama ministarke za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Darije Kisić Tepavčević, da bi više od 90 odsto njih preporučilo ovakav način radnog angažovanja svojim prijateljima, a više od 80 odsto je iskazalo interesovanje da ostane da radi kod istog poslodavca, nakon isteka ovog programa.

- Obilazeći preduzeća koja su učestvovala u programu, videli smo da gotovo svi poslodavci žele da zadrže mlade ljude koji su se zaposlili tokom prošle godine, u okviru ovog programa. Vođeni tim uspehom, nastavljamo program i ove godine - rekla je ministarka Kisić Tepavčević.

I u ovoj godini postoji prostor za angažovanje 10.000 mladih ljudi na ovaj način. Uslov je da imaju srednje ili visoko obrazovanje, do navršenih 30 godina života, bez radnog iskustva i da se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Program se sprovodi kod poslodavca koji pripada privatnom ili javnom sektoru. Prioritet imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih područja. Bliže uslove za uključivanje u program određuje Nacionalna služba za zapošljavanje.

Program podrazumeva i pravo na uplatu doprinosa u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Nacionalna služba za zapošljavanje vrši obračun i isplatu novčane naknade korisnicima programa "Moja prva plata" i uplaćuje doprinose, na mesečnom nivou. Pored fiksne naknade koju obezbeđuje država, poslodavac može korisniku programa isplaćivati dodatna sredstva.

Međusobna prava i obaveze, u vezi sa sprovođenjem programa uređuju se pojedinačnim ugovorom koji zaključuju Nacionalna služba za zapošljavanje, poslodavac i korisnik pomenutog programa.

Očekuje se da Nacionalna služba za zapošljavanje uskoro raspiše i sprovede javni poziv za realizaciju programa. Sve informacije vezane za projekat "Moja prva plata" biće i ovaj put dostupne na posebno kreiranom portalu.

Izvor: Biznis.rs
Foto: Ilustracija/Pexels.com

Pogledajte još