DIGITAL 2021: Miloš Cvetanović - Republika Srbija je maksimalno posvećena sveobuhvatnom procesu digitalizacije

DIGITAL 2021:

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u svetu i kod nas Color Media Communications u partnerstvu sa Ministarstvom kulture i informisanja Republike Srbije će ove godine godine konferenciju Digital 2021 realizovati u hibridnom obliku, i online na društvenim mrežama YouTube i Facebook i u prostoru hotela Metropol Palace.

Osmu godinu zaredom organizujemo „Digital“, regionalnu konferenciju o trendovima u telekomunikacijama i medijima.

Ovogodišnji #Digital2021 trajaće dva dana – 16. i 17. septembra (četvrtak i petak) i okupiće najznačajnija imena iz ovih oblasti iz celog regiona. Događaj će otvoriti Maja Gojković, potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka kulture i informisanja.

Ovim povodom naš sagovornik bio je Miloš Cvetanović, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija koji će otvoriti drugi dan konferencije.

Na koji je sve način Srbija posvećena razvoju digitalne infrastrukture i unapređenju regulative u oblasti razvoja elektronskih komunikacija, digitalnih usluga i digitalnog društva?

- Republika Srbija je već više godina unazad maksimalno posvećena sveobuhvatnom procesu digitalizacije. Vlada Republike Srbije je, na osnovu predloga Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija donela niz veoma važnih strategija i pratećih akcionih planova, Strategiju razvoja mreža nove generacije do 2023. godine, Strategiju razvoja digitalnih veština do 2024. godine, kao i Strategiju razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti do 2026. godine.

Nedavno su usvojene dopune Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Naime, Zakon je donet 2017. godine i već je bio u potpunosti usklađen sa evropskom regulativom. Izmenama i dopunama Zakona se u značajnoj meri unapređene postojeće odredbe tako da će njihova primena u praksi doprineti daljem unapređenju elektronskog poslovanja i razvoja kvalifikovanih usluga od poverenja i njihovu masovniju upotrebu od strane građana, javne uprave i privrede, što će u značajnoj uticati na mogućnost digitalizacije velikog broja postupka u našoj zemlji.

Takođe, u toku je donošenje novog Zakona o elektronskim komunikacijama koji će biti usklađen sa direktivom EU/2018/1972 (European Electronic Communications Code) koja uređuje oblast elektronskih komunikacija.

Nedavno je Vlada Srbije usvojila Strategiju razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, koji su to ciljevi Strategije?

- Usvojena strategija predstavlja planski dokument u oblasti informacionog društva i informacione bezbednosti kojim su uređeni prioriteti, ciljevi, aktivnosti, nadležne institucije i finansijska sredstva za primenu. Posebni ciljevi koje je strategija definisala su unapređenje digitalnih znanja i veština građana, podizanje kapaciteta zaposlenih u javnom i privatnom sektoru za korišćenje novih tehnologija, unapređenje digitalne infrastrukture u obrazovnim ustanovama, digitalizacija usluga i poslovanja u javnom i privatnom sektoru i unapređenje informacione bezbednosti građana, javne uprave i privrede.

Koliko je MTTT i u koje projekte do sada uložilo u razvoj digitalizacije i telekomunikacija?

- Republika Srbija čini sve napore kako bi se na što efikasniji način sproveo proces digitalizacije. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija doprinosi tim aktivnostima na razne načine, i to ne samo kada je reč o digitalizaciji u oblastima trgovine i turizma već i digitalizaciji od važnosti za razvoj informacionog društva u celini. Izdvojio bih dva važna kapitalna projekta koja su nadležnosti Ministarstva.

Projekat Povezanih škola, u okviru koga će svi matični školski objekti dobiti najsavremeniju lokalnu bežičnu mrežu, kojom se na pouzdan i siguran način upravlja iz centralnog čvorišta Akademske mreže Republike Srbije – AMRES. Deo investicija koje je u prethodnom periodu Ministarstvo realizovalo u okviru ovog projekta iznose oko 4,2 milijarde dinara budžetskih sredstava, a u narednom periodu je planirano još 28 miliona evra (oko 3,3 milijardi dinara) iz kredita Evropske investicione banke. U okviru istog projekta, u delu u kome je nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, biće opremljene digitalne učionice i digitalni kabineti.

Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima Republike Srbije. Svrha projekta je, kao što i sam naziv implicira, razvoj brzih širokopojasnih mreža u belim zonama (bez pristupa širokopojasnoj mreži) širom ruralnih područja Republike Srbije, fokusirajući se na škole kao pristupne tačke i prioritetne korisnike ruralnih širokopojasnih mreža. Ovaj projekat je dobio odobrenje upravnog odbora Investiocnog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) za grant za Tehničku pomoć u iznosu od 1,7 miliona evra, za pripremu projekta, što uključuje studije izvodljivosti, cost-benefit analizu, indikativne procene troškova i preliminarni dizajn. U okviru prve faze projekta, koja će biti finansirana zahvaljujući kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 18 miliona evra, približno 80.000 domaćinstava u oko 450 seoskih naselja će u naredne dve godine dobiti širokopojasnu komunikacionu infrastrukturu za brzi internet.

Pokrenut je i karavan digitalnih veština, pismenosti ibezbednosti „Digitalna ekspedicija“, šta sve podrazumeva ovaj projekat, na koji način će doprineti digitalnoj pismenosti građana Srbije?

- Digitalna ekspedicija-Karavan digitalnih vestina, pismenosti i bezbednosti, podrazumeva radionice digitalnih vestina, predavanja i dsikusije o najvažnijim temama digitalne pismenosti i bezbednosti. Zainteresovanim građanima volonteri i saradnici daju potrebne informacije o mogućnostima, odnosno uslugama e-uprave. Ujedno, pokazuju im kako da otvore nalog i isprobaju neku od dostupnih usluga. Takođe, na sličan način su još dve veoma važne teme, a to su e-trgovina i bezbednost na internetu.

Detaljan program i način prijave možete pogeldati na linku: http://digitalconference.rs/sr/

Događaj se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, Telekoma Srbije, Telenora Srbije, SBB, A1, Orion Telekoma, National Geographic, Vision Parters.

Pogledajte još