Niža stopa kapitalne dobiti

Za nove pasoše neće se plaćati administrativna taksa od 1.000 dinara.

Skupštini Srbije biće predložen za izglasavanje po hitnom postupku paket izmena i dopuna šest poreskih zakona, od kojih su neki već bili u proceduri, ali ih je vlada povukla kako bi se, u vremenskom tesnacu, doneli zakoni vezani za izbore. Jedan od njih je i zakon o porezu na dohodak građana, a kako je juče na konferenciji za novinare najavio ministar finansija dr Mirko Cvetković, najznačajnija korekcija odnosi se na snižavanje stope oporezivanja kapitalnih dobitaka na hartije od vrednosti − sa 20 na 10 odsto, uz znatno uprošćavanje obračuna, budući da bi se ovaj porez ubuduće naplaćivao kumulativno, na kraju godine. Time se pojednostavljuje celokupan postupak i bitno smanjuju administriranje, a time i troškovi. U tom kontekstu, Cvetković je podsetio da je u Poreskoj upravi već utvrđen nivo dohotka iz 2007. iznad koga će obračunavati porez na godišnji dohodak − to je trostruka vrednost prosečne zarade isplaćene lane za rezidentna lica i petostruki iznos za strance rezidente. Dakle, svi oni koji su lane primili više od 1,39 odnosno 2,32 miliona, moraće da podnesu svoje poreske prijave. 

Objašnjavajući korekcije u Zakonu o dobiti preduzeća, Cvetković je precizirao da ostaje dosadašnja stopa od 10 odsto, jedna od najnižih u Evropi, a suština izmena je usklađivanje s međunarodnim računovodstvenim standardima, kao i otvaranje mogućnosti za razlikovanje fiskalne od kalendarske godine. Naime, polazeći od specifičnosti poslovanja i delatnosti, određena pravna lica moći će da dobiju dozvolu za "pomeranje" svoje fiskalne godine, ali u tom režimu će morati da ostanu najmanje pet godina. Novim zakonom o republičkim taksama sve ove dažbine sada su smeštene na jedno mesto, a najznačajnija novina jeste svakako odluka da se odustane od administrativne takse na izdavanje novih pasoša Srbije od 1.000 dinara. 

Zahvaljujući tome, svi građani koji ove godine budu dobili novi pasoš plaćaće ga samo 1.600 dinara, koliko iznose troškovi izrade. Radi usklađivanja izmenjen je i Zakon o obaveznom socijalnom osiguranju, a potpuno novim zakonom predviđen je otpis kamata na dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa ukoliko su obveznici ažurni u izmirivanju ovih svojih obaveza. Pripremljen je i novi zakon o budžetskom sistemu, koji je zamenio dva stara. Pomoćnik ministra Nataša Kovačević juče je potvrdila da su već započele pripremne aktivnosti, kojima je cilj uvođenje sintetičkog oporezivanja u naš poreski sistem.

("Pregled")

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.