La Paz, Bolivija – Pripreme pred referendum

Foto: Beta