Bubanesvar, Indija – Jutarnje branje kokosa

Foto: Beta/AP