Farve, Nemačka – Polja repe na prolećnom suncu

Foto: Beta/AP