NEZAPOSLENOST VELIKI PROBLEM: Srbija ima više od 700.000 ljudi sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom ustanovile su Ujedinjene nacije a širom planete obeležava se od 1992. godine, svakog 3. decembra.

Na poziv Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Rezolucijom 47/3, započeta je akcija čiji je cilj promocija prava i dobrobiti osoba sa invaliditetom u svim sferama društva i razvoja, kao i povećanje svesti o stanju osoba sa invaliditetom u svim aspektima političkog, društvenog, kulturnog i ekonomskog života.

Iako se procenjuje da osobe sa invaliditetom čine čak 15 odsto svetske populacije, odnosno oko milijardu ljudi, one se i dalje suočavaju sa nejednakim šansama u pogledu školovanja, socijalne i zdravstvene zaštite kao i zapošljavanja.

Loši uslovi u kojima se osobe sa invaliditetom često nalaze, posebno dobijaju na težini kada se u obzir uzme činjenica da se u ovu grupu ubraja i oko 100 miliona dece.

Osobe sa invaliditetom izložene su brojnim predrasudama, a najčešće su one koje se tiču fizičkog izgleda, predrasude vezane za seksualnost, zasnivanje porodice i roditeljstvo, a među najčešćima su predrasude koje se sposobnosti u odnosu na rad i angažovanje.

Direktorka organizacije "Forum mladih sa invaliditetom" Jovana Krivokuća Milovanović istakla je brojne poteškoće kada je u pitanju zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

- Suočavamo se sa problemima kada je u pitanju zapošljavanje, i sa strane osoba sa invaliditetom i sa strane poslodavaca. Što se tiče osoba sa invaliditetom, jedna barijera je svakako obrazovna struktura, veštine i znanja koje ove osobe mogu da ponude na tržištu rada. Treba raditi na osvešćivanju osoba sa invaliditetom, skrenuti pažnju na to da moraju da ulažu u sebe i svoje znanje i da se neformalno obrazuju. Sa strane poslodavaca, javljaju se predrasude prema sposobnostima i mogućnostima osoba sa invaliditetom, što nažalost i dalje predstavlja jednu od glavnih barijera pri njihovom zapošljavanju, pa im se uglavnom nude niskokvalifikovane pozicije, iako među osobama sa invaliditetom imamo i visokokvalifikovanih ljudi koji mogu da rade jednako dobro kao i drugi radnici - ističe Krivokuća Milovanović, navodeći da je jedna od barijera pri zapošljavanju i neprilagođenost radnih uslova potrebama osoba sa invaliditetom.

Direktorka Foruma mladih sa invaliditetom naglašava i da je potrebno puno rada da bi se ojačala svest poslodavaca i zaposlenih. Skreće pažnju i na omogućenu interakciju dve strane.

- Mi imamo jedan portal za zapošljavanje – zaposljavanje.fmi.rs, na koji se registruju i poslodavci i osobe sa invaliditetom. U pitanju je jako efikasan veb alat čiji su rezultati dosta dobri - napomenula je Krivokuća Milovanović, pozvavši na registraciju one kojima je to neophodno i naglašavajući da je prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, svaka firma koja broji više od 20 zaposlenih, zbog afirmativnih mera, dužna da zaposli osobe sa invaliditetom.

Procenjuje se da u Srbiji oko 560 do 730 hiljada naših sugrađana ima neku vrstu invaliditeta. Činjenica da je samo 13 odsto njih zaposleno, ostavlja utisak da su osobe sa invaliditetom nevidljive, ne samo za društvo, nego i za poslodavce.

Izvor: Danas.rs
Foto: Ilustracija/Pexels.com

Pogledajte još