OZBILJAN I ZAHTEVAN PODUHVAT: Druga proba državne mature od 5. do 8. aprila

Svi učenici četvrtih razreda srednjih škola od 5. do 8. aprila učestvovaće u drugoj probi - pilotiranju državne mature, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Testiranje će biti organizovano u više od 500 obrazovnih ustanova - gimnazija, srednjih stručnih i umetničkih škola, a testove će polagati i učenici koji se trenutno nalaze u Istraživačkoj stanici Petnica.

Testovi će imati do 40 zadataka, a vreme za izradu testa biće 180 minuta. U pilotiranju učestvuju i učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, uz prilagođavanje uslova polaganja ispita. Cilj pilotiranja je provera kvaliteta ispitnih zadataka i testova, kao i procedura propisanih za organizaciju ispita.

Prva generacija učenika četvrtih razreda srednjih škola polagaće državnu maturu 2024. godine.

Pomoćnik ministra za srednje obrazovanje Miloš Blagojević rekao je da je organizacija i sprovođenje državne mature ozbiljan i zahtevan poduhvat.

- Očekujemo da kroz pilotiranje uočimo određene nedostatke kako bi u narednom periodu sve mogli da ispravimo, zato i imamo ovaj pilot, a planirane su još i dve probe državne mature - rekao je Blagojević, prenosi Beta.

Dodao je da je za potrebe pilotiranja štampano više od 150 hiljada testova koji su prethodnih dana dostavljeni na 28 punktova na kojima su ih preuzimali direktori škola.

U pilotiranju će učestvovati oko 52.000 učenika, među kojima je i oko 2.000 učenika koji će testove polagati na jednom od osam jezika nacionalnih manjina.

Učenici će polagati najviše tri ispita. Obavezni su srpski, odnosno maternji jezik i matematika, izuzev za one učenike koji su matematiku učili samo u prvoj i drugoj godini.

Svi gimnazijalci polagaće i treći predmet koji su izabrali sa Liste opšteobrazovnih predmeta, dok će učenici stručnih škola, ukoliko se školuju za neki od 62 obrazovna profila koji su uključeni u ovo pilotiranje, kao treći ispit polagati stručno-teorijski test.

Iako ovo pilotiranje nema za cilj proveru znanja učenika, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uputilo je preporuku školama, da nastavnici mogu učenicima koji ostvare dobre rezultate na testu da upišu ocenu u dnevnik. Loši rezultati neće se evidentirati.

Više informacija o državnoj maturi može se naći na sajtu matura.edu.rs.

Izvor: Politika.rs/Beta
Foto: Ilustracija/Pexels.com

Pogledajte još