Usvojena Strategija zapošljavanja do 2020. godine

BEOGRAD, 19. maja 2011. (Beta) - Vlada Srbije usvojila je u četvrtak Nacionalnu strategiju zapošljavanja kojom se utvrdjuje politika, ciljevi i prioriteti zapošljavanja do 2020. godine.

Osnovni cilj Strategije je, kako se navodi u saopštenju Ministarstva ekonomije, da se uspostavi efikasan, stabilan i održiv trend rasta zaposlenosti i da se politika zapošljavanja, kao i institucije tržišta rada potpuno usklade sa tekovinama Evropske unije (EU).

"Podrška stranim direktnim investicijama i izvozno orijentisanim programima su mere koje treba da budu posebno podržane u cilju stvaranja uslova za otvaranje novih radnih mesta. Prioritetne aktivnosti koje treba da doprinesu povećanju zaposlenosti su podrška otvaranju novih radnih mesta u malim i srednjim preuzećima i podsticanje preduzetništva", navodi se u saopštenju.

Strategijom je predvidjeno podsticanje zapošljavanja u manje razvijenim regionima i razvoj regionalne i lokalne politike zapošljavanja, unapredjenje ljudskog kapitala i veće socijalno uključivanje, unapredjenje institucija i razvoj tržišta rada.

Vlada je Strategiju usvojila na predlog Ministartsva ekonomije i regionalnog razvoja.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.