Usvojen Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga

BEOGRAD, 25. maja 2011. (Beta) - Banke u Srbiji više neće moći jednostrano da menjaju kamatu na odobrene kredite, dok će kamatna stopa morati da budu odredjena jasno i precizno, utvrdjeno je Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji je u sredu usvojila Skupština Srbije.

Zakon obuhvata zaštitu korisnika bankarskih usluga, finansijskog lizinga i korisnika usluga u finansijskoj pogodbi odloženog plaćanja kupljene robe.

Prema rečima predlagača, tim zakonom se obezbedjuje ravnopravan odnos banaka i korisnika kredita, kao i pravo korisnika finansijskih ugovora na informisanje, kako bi bili zaštićeni od bilo koje vrste diskriminacije u odnosu sa poslovnim bankama.

Zakon omogućava da korisnik u roku od 14 dana odustane od zaključenog ugovora o kreditu, o dozvoljnom prekoračenju računa, o izdavanju i korišćenju kreditne kartice, o finansijskom lizingu i to bez navodjenja razloga za odustanak.

U slučaju neovlašćenog korišćenja platne kartice, korisnik je dužan da to prijavi banci, a gubici koje može snositi iznosiće najviše 15.000 dinara. Korisnik će snositi sve gubitke ukoliko je zloupotrebu sam učinio ili nije obavestio banku o gubitku.

Gašenje platne kartice i računa ubuduće će, kako je utvrdjeno, biti besplatno.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.