Srećno detinjstvo priprema za život

Srećno detinjstvo može da doprinese boljem preživljavanju niskih udaraca u životu. Odlučujuće su pre svega prvih sedam do deset godina. 

Bečki psiholog Julia Umek priča o načinima kako da decu dobro ispratimo u život. 

Naše detinjstvo je životna faza s veoma visokim zahtevima za prilagodjavanje. Mala dečja duša je izložena znatnoj ranjivosti, a povećan broj razvoda i rastući problemi siromaštva dodatno otežavaju bezbrižno detinjstvo. Mnoga deca uprkos ovih rizika izrastu u kompetentne, uspešne i stabilne ličnosti. Mnoga istraživanja su pokazala da postoje velike povezanosti između naših iskustava u ranom dečjem uzrastu i srećnog života u odraslom dobu. 

Moderna ispitivanja mozga pokazuju da su iskustva prvog životnog doba čoveka s neurološkog gledišta podjednako u nama „upisana“ kao i govor i način hoda. Što je bolja naša povezanost s roditeljima, što nas više podržavaju u našim fazama razvoja, to smo bolje naoružani za zahteve u životu. To znači da je svaki čovek pozvan da preduzme sve da bi pomogao deci da krenu u život nepovredjene duše. Ako želimo da imamo bolju budućnost, moramo da počnemo od dece. 

1. Ljudska toplina  Bebe žele fiziološko i psihičko opuštanje ljudskom toplinom. Ona se prenosi utešnim glasom majke ili oca, ali i drugih osoba, kao i nošenjem ili držanjem u ruci, nežnim pokretima, maženjem i mekim pogledima. Bebe žele da mogu da se oslone da će UVEK imati pomoć i pažnju punu ljubavi, one u prvim mesecima samo taj jezik razumeju – i to iskustvo se već ureže u malenu dušu. 

2. Budite uzor  Deca uče ono što dožive. Ako dete mora da odraste bez ljubavi, naučiće da bude bez ljubavi. Ako dete vaspitate uz podsmeh, naučiće da bude stidljivo, podsmešljivo, prezirno i plašljivo. Ako detetu čvrsto govorite „stidi se“, naučiće da se ceo život oseća krivim za sve i svašta itd. Pokažite svakom detetu toleranciju, tako će naučiti da bude strpljivo i da razvije poverenje u sebe i druge. Tako deca dobiju osećaj da mogu da utiču na stvari u svetu, što je važno iskustvo za savladavanje problema u kasnijem životu. 

3. Ohrabrite decu  Ohrabrujte decu što češće. Tako će naučiti pouzdanje za ceo život. Ako dete doživi sigurnost i osećaj doma, naučiće da razvije unutrašnji mir, da primi toplinu i da je pruži. Takva deca dobiju psihičku otpornost, duševnu robusnost i elastičnost. 

4. Pohvala uliva poverenje  Hvalite kad god nešto uspe opširno i uvek sa obrazloženjem, zašto mislite da je nešto dobro urađeno. Grdite kratko, razumljivo i sa oproštajem, tako će dete naučiti da ceni. Pokažite pravednost, tako će deca naučiti da imaju poverenja u to da postoji pravda i to ona koju može samo da unese u svet. Osećajni roditelji prenose iskustvo da je izražavanje osećanja smisleni i delotvorni signal da bi se dobila podrška. 

5. Volim TE  Najvažnije je da deca dožive ljubav. Svako dete treba da oseti da ga neograničeno i uvek volite zbog njega samog. Ako dete živi s potvrdom da je cenjeno i voljeno, znatno bolje će uspeti da promeni pogrešno ponašanje. Ispravna rečenica bi glasila: „Uvek te volim, čak i kada se ljutim na tebe, ti si uvek moje voljeno dete, ali moraš da promeniš svoje ponašanje“. Tako će naučiti da voli sebe, da sebi i drugima oprosti greške i da preduzme važno razdvajanje kako se ponašaju od toga kakvi su.

Tako će deca naučiti da daju saglasnost i da razviju prijateljstvo i uče da ponesu u život da je moguće da u svetu nadju ljubav, uvažavanje i priznanje. 

Compress

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.