Bolja kontrola stranačkih finansija

0

BEOGRAD, 7. juna 2011. (Beta) – Ministar za ljudska i manjinska prava,
državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković rekao je u utorak
da donošenje novog zakona o finansiranju političkih aktivnosti uvodi
niz novina u načinu i kontroli finansiranja političkih subjekata i
da treba da omogući transparentan rad i finansiranje političkih
stranaka.

BEOGRAD, 7. juna 2011. (Beta) – Ministar za ljudska i manjinska prava,
državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković rekao je u utorak
da donošenje novog zakona o finansiranju političkih aktivnosti uvodi
niz novina u načinu i kontroli finansiranja političkih subjekata i
da treba da omogući transparentan rad i finansiranje političkih
stranaka.

Obrazlažući u Skupštini Srbije predlog tog zakona, Marković je
rekao da će politički subjekti pod jednakim uslovima sticati
finansijska sredstva, i da zakon omogućava uvid najšire javnosti u
izvore finansiranja političkih subjekata i njihovih aktivnosti.

“Zakon sadrži i instrumente prinude, osnosno kažnjavanja, u slučaju
da neko ne poštuje njegove odredbe”, rekao je Marković.

Marković je rekao da postojeći zakon iz 2003. godine ima brojne
nedostatke i ne omogućava efikasnu kontrolu finanisiranja političkih
stranaka, izbornih kampanja i trošenja tih sredstava prikupljenih iz
javnih i privatnih izvora.

Markovć je kazao da su u izradi novog zakona pribavljena mišljenja
Venecijanske komisije, OEBS-a i Evropske komisije čije su primedbe
ugradjene u tekst zakona.

Novi zakon o finansiranju političkih aktivnosti, prema rečima
ministra, uredjuje finansiranje redovnog rada političkih stranaka,
ali i koalicija i grupa gradjana koje imaju svoje predstavnike u
parlamentu.

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.