Srednjoškolci – popust 55%

Ulaznice za srednjoškolce su personalizovane, glase na ime i prezime kupca te ih nije moguće ustupiti ili preprodati nekoj drugoj osobi. Kupovinom se dobija vaučer koji se lično menja za narukvicu koja omogućava ulazak na festival. Pri zameni vaučera za narukvicu, uz vaučer će biti neophodno pokazati i lični dokument. Zamena vaučera za narukvice će biti organizovana pred sam festival na „Lovotursu“.

Sve informacije o zameni biće blagovremeno objavljenje na www.exitfest.org i www.gigstix.com

Pri kupovini ulaznice, svaki srednjoškolac mora da aplouduje svoju sliku, skenirani lični dokument (lična karta, pasoš, preplatna autobuska karta) i skeniranu školsku knjižicu kao dokaz da ispunjava tražene uslove. Proces kupovine detaljno je objašnjen u samoj aplikaciji, potrebno je samo pratiti uputstva. Pre same kupovine, srednjoškolci moraju da se registruju.

LINK ZA PRISTUP ONLINE KUPOVINI ZA SREDNJOŠKOLCE

Ulaznice za srednjoškolce moguće je kupiti i lično u GIGS TIX-u u Pariskom magazinu. Potrebno je doneti fotokopiju ličnog dokumenta, fotokopiju đačke knjižice (i original na uvid) a kupci će biti fotografisani na licu mesta.