Rasprava o amandmanima na zakon o finansiranju stranaka

BEOGRAD, 9. juna 2011. (Beta) – Skupština Srbije počela je u četvrtak raspravu o amandmanima na Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti koji, prema rečima predlagača, treba da omogući transparentan rad i finansiranje političkih stranaka.

Na taj zakonski predlog poslanici opozicije i vladajuće koalicije podneli su ukupno oko 130 amandmana, od kojih je vlada prihvatila 14 amandmana. U medjuvremenu, Odbor za pravosudje i upravu predložio je četiri amandmana, medju kojima je i onaj kojim se traži preciziranje izbornog jemstva.

Vlada je prihvatila nekoliko amandmana Nove Srbije kojima se preciziraju pojedine odredbe.

Prihvaćen je i amandman Liberalno demokratske partije koji predvidja da će se onaj ko vrši nasilje ili preti fizičkom ili pravnom licu zbog činjenice da je dalo prilog političkom subjektu kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.

Vlada je prihvatila i amandman poslanice Demokratske stranke Gordane Čomić kojim se precizira da Agencija za borbu protiv korupcije nakon obavljene kontrole finansijskih izveštaja političkog subjekta može uputiti Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) zahtev za obavljanje revizije tih izveštaja, u skladu sa zakonom kojim se uredjuje nadležnost DRI.