Ostaje slobodan vizni režim za Zapadni Balkan

LUKSEMBURG, 9. juna 2011 – Zaključeno je da su države Zapadnog Balkana “ostvarile odredjen napredak” u primeni vizne liberalizacije s EU, iako “i dalje dosta azilanata dolazi iz Srbije i BJR Makedonije”.

Evropska komesarka za unutrašnje poslove Sesilija Malmstrem je naglasila da su “neke članice EU izrazile zbog toga zabrinutost”. “Dogovorili smo se da se vrlo uskoro ponovo pozabavimo tim pitanjem”, dodala je ona.

Malmstrem je navela da su ministri unutrašnjih poslova i pravosudja EU temeljito raspravljali o polugodišnjem izveštaju Evropske komisije o pojačanom nadzoru sprovodjenja režima putovanja državljana zapadnobalkanskih zemalja u “šengenski prostor” Unije bez viza.

Prema njenim rečima, najviše “lažnih azilanata” dolazi iz Makedonije i Srbije, uglavnom Roma koji žive u veoma teškim uslovima. Komesarka je dodala da je Komisija ministrima dala na uvid i pripremljeni mehanizam za hitno stavljanje van snage, na šest do devet meseci, slobodnog viznog režima, u vanrednim slučajevima kad bi priliv “lažnih azilanata” i ilegalnih imigranata sa Zapadnog Balkana u “šengenski prostor” porastao za šest meseci više od 50 odsto.

(Beta)