Potražnja za sistemima skladištenja podataka raste

Istraživačka kompanija IDC održala je 25. maja u Beogradu konferenciju pod nazivom IDC Storage Roadshow CEE 2006, na kojoj su razmatrane teme u vezi sa zakonima i standardima u skladištenju i čuvanju podataka. Na skupu su kao predavači i gosti učestvovali analitičari IDC - a koji su istakli da potražnja za sistemima za skladištenje podataka neprestano raste. Budući da baze podataka u kompanijama sadrže sve više podataka, postojeći kompanijski serveri više nisu dovoljni. Osim toga, posetioci konferencije su saznali na koji način zakoni Evropske unije o obaveznom čuvanju podataka podstiču razvoj tržišta sistema za čuvanje podataka, kao i kako se proizvođači tih sistema nose s rigoroznim zahtevima u pogledu dostupnosti, integriteta i bezbednosti podataka. Serveri više nisu dovoljni, a kako vrednost informacija eksponencijalno raste s brojem korisnika koji im pristupaju, skladištenje podataka postaje od centralne važnosti za oblast IT-a. S ciljem da istakne trendove u ovom domenu, Filip Korinek, Senior Analyst, Hardware and Storage Systems, IDC CEMA  objasnio je kako su evropski zakoni o obaveznom čuvanju podataka u telekomunikacionim i ISP kompanijama, podstakli razvoj tržišta sistema za skladištenje podataka. Uz to, Korinek je objasnio kako se proizvođači storage sistema nose sa sve rigoroznijim zahtevima u vezi s dostupnošću, integritetom i sigurnošću podataka. Potreba za boljim usklađivanjem ICT-a s prioritetima u poslu, nepredvidiv odnos cena i performansi, kao i veća fleksibilnost koju nudi tehnološka evolucija, iz osnova menjaju dizajn i operativna pravila vrhunskih Data centara. 

Optimalno usklađivanje aplikacija s poslovnom politikom podstiče usvajanje novih koncepata, inovativnog tehnološkog dizajna i procesne automatizacije, vodeći ka delotvornijem i finansijski prihvatljivijem poslovanju. Konsolidacija i virtualizacija resursa Data centra procenjivanje, skladištenje podataka, ulazno-izlazne operacije i mrežni resursi kao i sigurnost i usluge optimizacije aplikacija − ključni su činioci nove paradigme Data centra. U isto vreme, blade serveri i drugi uređaji koji pružaju visoku gustinu skladištenja podataka suočavaju se s tradicionalnim metodama implementacije, istovremeno pružajući odgovor na potrebe fleksibilnije raspodele neophodnih resursa. U ovoj prezentaciji  bili su obuhvaćeni ključni trendovi, tehnološka evolucija i Ciscov odgovor izazovima nove paradigme Data centra. Velika preduzeća MORAJU da štite podatke u skladu s propisima i korporacijskim zahtevima. Dok su podaci u centrima dobro zaštićeni, današnji IT menadžeri su bolno svesni činjenice da se 75% podataka nalazi u udaljenim kancelarijama gde oni nemaju kontrolu procesa i ne mogu da osiguraju zaštitu. Organizacija je izložena opasnosti i traži rešenje koje bi omogućilo da vrati podatke pod centralnu kontrolu. Kompanije, takođe, moraju da pronađu rešenje da kontrolišu troškove data menadžmenta. Sa po hiljadu udaljenih lokacija, veliko preduzeće je veoma neefikasno usled pružanja podrške infrastrukturi i zaposlenima na svakoj od tih lokacija. Ovakva preduzeća tragaju za načinom da konsoliduju opremu i menadžment tako da mogu da upravljaju troškovima. Mnoge organizacije imaju potrebu za širokim pristupanjem svim korporacijskim podacima, da bi pojednostavile pristup podacima i umanjile napore da se do njih dođe. Neefikasnost WAN transfera podataka je, do skora, činila centralizaciju podataka nerealnim rešenjem. Nikola Grujičić iz "Fujitsu Siemensa" je u najkraćem, objasnio da evolucija centra za obradu podataka, zapravo, prati evoluciju svesti, percepcije o informacionim tehnologijama u organizacijama. Kada IT direktno donosi novac, svest o data - centru evoluira. Sa aspekta poslovanja, IT mora da reaguje onako kako to poslovi zahtevaju, i to po razumnoj ceni. 

Dakle, IT mora da bude dinamičan, što je danas sa gomilom različitih servera, mreža, sistema za skladištenje, aplikacija itd. jako retka situacija. Danas su te infrastrukturne komponente najčešće veoma slabo iskorišćene u organizacijama. Fujitsu Siemens svoju viziju te dinamičnosti IT−ja predstavlja konceptom gde su računari, skladišni prostor, mreže i aplikacije nezavisni, tj. grupisani u tzv. rezervoare iz kojih se „zahvata“ po potrebi. Potrebu definiše samo poslovanje, tj. usluge koje organizacija pruža svojim klijentima, kao i servisi unutar same organizacije. Kada se ukaže potreba, ovi odvo− jeni IT resursi se automatski integrišu, zadovoljavaju potrebe te usluge, i ponovo stavljaju na raspolaganje drugim potrebama. Dakle, to što preduzeću donosi najviše prihoda ima veći prioritet prilikom korišćenja dinamičnih IT resursa. To je taj idealan koncept, za koji FSC već ima neka gotova rešenja. Cena izgubljenih podataka mogla bi biti nemerljiva. Kompletno rešenje centrima za obradu podataka nudi APC svetski lider u oblasti pouzdanog, prilagodljivog i predvidivog napajanja kroz novine u oblasti dizajna, instalacije, rada, nadzora i održavanja Network−Critical Physical Infrastructure (NCPI): Nabavka storage sistema, kao i svake informacione i telekomunikacione opreme, zahteva od naručioca da definiše precizne i nediskriminišuće kriterijume za izbor najboljeg rešenja. Zbog toga, neophodno je da se jasno uoče kriterijumi za ocenjivanje rešenja koji su od interesa za naručioca i da se na precizan i jasan način predstave ponuđačima. Takođe, sam proces ocenjivanja ponuda mora biti transparentan, kako bi se obezbedilo da se celokupan postupak obavi u skladu sa postojećim Zakonom o javnim nabavkama i kako bi se izbegle potencijalne greške i zloupotrebe. (“Pregled”)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.