Štrajk policije zatvara i šaltere

BEOGRAD, 13. juna 2011. (Beta) – Zbog štrajka, započetog u ponedeljak ujutro, policija obavlja svega 30 odsto redovnog obima poslova što se odnosi i na službenike za šalterima u policijskim stanicama gde se izdaju lične karte, pasoši i gde gradjani obavljaju druge poslove.

Policijski sindikat Srbije, kao i policajci koji nisu članovi tog sindikata, stupili su u štrajk, zahtevajući isplatu prve tranše naknade putnih troškova i dnevnica, i obrazovanje komisije za mirno rešavanje radnih sporova.

Predsednik tog sindikata Veljko Mijailović rekao je agenciji Beta da štrajkuju sve policijske uprave i da se tokom štrajka “poštuje minimum procesa rada” – obavlja se 30 odsto posla.

Administrativni poslovi poput izdavanja pasoša i ličnih karata takodje se obavljaju u istom, smanjenom obimu.

“To znači da ako u upravi postoje tri šaltera – radi jedan”, naveo je Mijailović.