Državna kasa tanja

Budžet Srbije je tokom januara ostvario prihod od 52,1 milijarde dinara, što je za 2,5 milijardi manje nego u decembru 2007, navedeno je u novom broju biltena "Makroekonomske analize i trendovi". U odnosu na isti period prethodne godine, prihodna strana budžeta niža je za oko 17,3 milijarde dinara. Međutim, u januaru prošle godine naplaćen je drugi deo prihoda od prodaje licence za trećeg mobilnog operatera. Kada se posmatra nivo naplate iz januara 2007. godine, iz kojeg je isključen prihod od licence, budžet je prihodovao oko 8,2 milijarde dinara više. U apsolutnom iznosu, najveći porast, u odnosu na januar 2007. godine, ostvarili su prihodi od poreza na dodatu vrednost − 2,7 milijardi dinara dok, posmatrano relativno, najveći porast beleži porez na dobit preduzeća − 124,3 odsto. U januaru je ostvaren budžetski suficit od 12,7 milijardi dinara što je, u poređenju sa decembrom prethodne godine, kada je ostvaren deficit od 24,7 milijardi, utešan rezultat, navodi se u biltenu. 

U odnosu na januar 2007, kada je, ako se izostavi prihod od licence, ostvaren suficit od pet milijardi, ove godine taj rezultat je više nego udvostručen. Na rashodnoj strani, u januaru je iz budžeta isplaćeno oko 39,4 milijarde dinara za finansiranje tekućih izdataka, što je za gotovo 40 milijardi manje nego u decembru prethodne godine. U odnosu na januar 2007. rashodi budžeta smanjeni su za 8,4 odsto realno. Gotovo svi rashodi u januaru bili su u vezi s tekućim rashodima, dok se veoma mali deo odnosio na kapitalne rashode. Najveći izdaci odnose se na tekuće i kapitalne transfere − 16,2 milijarde dinara, a slede rashodi za zaposlene − 14,7 milijardi. Realan rast pokazuju rashodi za zaposlene, tekući i kapitalni rashodi, kao i subvencije, koje su porasle za 1,25 odsto, dok najveći realni pad u odnosu na januar 2007. pokazuju rashodi namenjeni otplati kamata. 

(Tanjug - "Pregled")

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.