Stanje u medijima posebno loše u Srbiji

Tokom trodnevnog skupa ocenjeno je da je stanje u medijima posebno loše u Srbiji, Rumuniji, Mađarskoj, Italiji, Belorusiji gde su novinari pod velikim političkim pritiskom, progonjeni, a često im je ugrožen i život.

EFJ je podržao i nekoliko inicijativa za poboljšanje položaja novinara i medija, pa je tako regionalni ogranak podržao predlog španskih novinara da se bojkotuju konferencije za medije na kojima novinarima nije dozvoljeno da postavljaju pitanja, i da se zaštite izveštači koji odluče da ne prate takve dogadjaje.

EFJ je pružio podršku i inicijativi kojom se traži poboljšanje položaja honorarnih novinara izjednačavanjem njihovog statusa sa statusom stalno zaposlenih, uz preporuku da honorarci budu takodje osigurani od nesreća i povreda na radu.

BEOGRAD, 17. juna 2011. (Beta)