Smanjenje broja azilanata iz Srbije

Kako je u utorak saopštilo Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova u Berlinu, maja meseca je 138 državljana Srbije zatražilo azil u Nemačkoj.

U aprilu ih je bilo 227, u martu 334, a u februaru 365. U decembru 2010. godine je 711 državljana Srbije zatražilo azil u Nemačkoj, a u oktobru 2010. čak 1.083.

Srbija je maja bila na petom mestu liste zemalja po broj podnosilaca zahteva za azil – posle Avganistana (705 ljudi), Iraka (468), Sirije (236) i Irana (223).

Zbog naglog povećanje broja azilanata iz Srbije posle ukidanja viza krajem 2009. godine, kako Nemačka, tako i Evropska unija (EU), odnosno zemlje Šengenskog sporazuma, u više navrata su upozorili Beograd da bi mogla da bude preispitana odluka o putovanju bez viza u EU.

BERLIN, 21. juna 2011. (Beta)