Vratiti cene školarina na staro

“Iako su povećanja cena mala, ja pozivam dekane tih ustanova da vrate cene školarina na staro”, kazao je Obradović gostujući na Radio-televiziji Srbije.

On je ukazao da odluke o povećanu školarina fakulteti nisu doneli u zakonkim okvirima i najavio da će ukoliko bude bilo potrebno u te viskoškoslke ustanove biti poslata inspekcija i obavljena interna revizija.

Obradović je podsetio da se odluka o povećanju školarine može doneti posle pribavljenog mišljenja Ministarstva prosvete i nauke, kao i da Senati univerziteta nisu doneli odluku o povećanju cena školarine.

Ministar je naveo da je odluke o povecahnju školarina donelo devet od ukupno 80 državnih fakulteta i četiri od ukupno 37 viskokih škola strukovnih studija.

BEOGRAD, 22. juna 2011. (Beta)