List treba da služi javnosti, a ne jednoj partiji

SEEMO je naveo da je Nacionalni savet Mađara u Srbiji kojim dominira jedna politička stranka odlučio da smeni glavnog urednika “Mađar Soa“, Čabu Presburgera. Njega je taj Savet i imenovao, međutim, kako navodi SEEMO, njegova nezavisna uređivačka politika nije zadovoljila dominantnu stranku u Savetu.

“Mađar so, kao jedini list na madjarskom jeziku u Srbiji, ne treba da brani interese samo jedne političke stranke. već da služi javnosti”, saopštio je Oliver Vujović, generalni sekretar SEEMO.

“Zabrinut sam zbog odluke Upravnog odbora Mađar soa i pozivam njegove članove da preispitaju tu odluku. Neprihvatljivo je da politički pritisak utiče na uredničke odluke”, naveo je Vujović.

SEEMO podseća da je 20. juna ove godine Upravni odbor lista, u kojem je koji predstavljaju Nacionalni savet i tri predstavnika dnevnika, predstavilo ižveštaj na četiri strane o Presburgerovim greškama, koje su se uglavnom odnosile na jednu političku stranku. SEEMO podseća da ovo nije prvi put da Nacionalni savet pokušava da kontroliše ovaj list.

BEČ, 22. juna 2011. (Beta)